Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 2 od 237  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 71, br. 3, str. 425-437
Holistički pristup ranom detinjstvu u pedagogiji Marije Montesori
Akademija tehničko - vaspitačkih strukovnih studija Niš, Odsek Pirot, Pirot

e-adresakalokagatija@gmail.com
Ključne reči: holistički pristup; dete; rano detinjstvo; Marija Montesori; svet odraslih
Sažetak
U pedagoškoj misli Montesorijeve (Maria Montessori 1870-1952) jedna od osnovih karakteristika sagledava se u njenom humanističko-romantičarskom odnosu koji izgrađuje prema detetu i detinjstvu kao i reperkusijama ovakvog stava na globalni proces izgrađivanja i razvoja društva mira, odnosno tendencijama pacifističčke prirode kao važne svrhe razvoja čovečanstva kao celine. Vođeni ovakvom vrstom lajtmotiva u učenju Montesorijeve, u prvom delu rada pokušale su se sagledati i protumačiti njene ideje u kojima pridaje veliki značaj uticaju sredinskkog okruženja na celovit razvoj deteta, sa okosnicom njenih pogleda o periodima osetljivosti kroz koje dete prolazi u razvoju. Drugi deo rada bavi se sagledavanjem karakteristika prvog faznog razvoja u pedagoškim idejama Marije Montesori s akcentom na značaj voluntarističkog aspekta u razvoju deteta. Konačno, treći deo pokušava da sagleda određena teorijska polazišta Montesorijeve u složenosti odnosa svet deteta - svet odraslih kroz aksiološko-etičku dimenziju, s posebnim osvrtom na značaj kosmičkog obrazovanja u ovom kontekstu. Osnovna svrha ovog rada shodno tome, bila je podstaknuta sagledavanjem određenih pedagoških pogleda i ideja Marije Montesori koji u prirodnosti svog pedagoškog manira i retorike podstiču i neguju ideju celovitog razvoja deteta kroz akcentovanje značaja aksiološko-etičke dimenzije u odnosu sveta deteta i sveta odraslih.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Bettmann, J. (2004). Timeless dedication: Montessori from the depth of the soul. NAMTA Journal, 29(2), 5-22
Bojović, Ž. (2011). Uticaj i dometi pedagogije Marije Montesori na savremeni vaspitno -obrazovni sistem. Pedagoška stvarnost, 57(7-8), 700-706
Colgan, A. (2016). The Epistemology Behind the Educational Philosophy of Montessori: Senses, Concepts, and Choice. Philosophical Inquiry in Education, 23(2), 125-140
Cossentino, J. (2005). Ritualizing expertise: A non-Montessorian view of the Montessori method. American Journal of Education, 111(2), 211-244
Cossentino, J. (2006). Big work: Goodness, vocation, and engagement in the Montessori method. Curriculum Inquiry, 36(1), 63-92
Cossentino, J. (2009). Culture, craft, & coherence: The unexpected vitality of Montessori teacher training. Journal of Teacher Education, 60(5), 520-527
Edwards, C. P. (2002). Three approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia. Early Childhood Research and Practice, 4(1), 1-21
Edwards, C. P. (2003). "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach. Montessori Life: Journal of the American Montessori Society, 15(1), 34-39
Edwards, C. P. (2006). Montessori education and its scientific basis. Applied Developmental Psychology, 27(2), 183-187
Elkind, D. (2003). Montessori and constructivism. Montessori life, 15(1), 26-29
Isaacs, B. (2008). Bringing the Montessori approach to your early years practice. Routledge
Isaacs, B. (2018). Understanding the Montessori approach: Early years education in practice. Routledge
Lillard, A. S. (2005). Montessori: The science behind the genius. Oxford University Press
Lillard, A. S. (2012). Preschool children's development in classic Montessori, supplemented Montessori, and conventional programs. Journal of school psychology, 50(3), 379-401
Lillard, A. S. (2013). Playful learning and Montessori education. NAMTA Journal, 38(2), 137-174
Lilard, P. P. (2012). Montesori danas. Propolis Books
Lilard, P. P., i Džensen, L.L. (2016). Montesori od početka. Propolis Books
Lillard, A. (2008). How important are the Montessori materials. Montessori life, 20(4), 20-25
Lopata, C., Wallace, N. V., & Finn, K. V. (2005). Comparison of academic achievement between Montessori and traditional education programs. Journal of research in childhood education, 20(1), 5-13
Marshall, C. (2017). Montessori education: a review of the evidence base. Science of Learning, 2(1), 1-9
Montessori, M. (1947). The Forgotten Citizen (Parts From a Letter Written in 1947 and Sent to All Governments). http://mismanosmontessori.com/Forgotten-Citizen)
Montessori, M. (1964). The Montessori method. Schocken Books
Montessori, M. (1965). Spontaneous activity in education. Schocken Books
Montessori, M. (1976). Education for Human Development: Understanding Montessori. Schocken Books
Montessori, M. (1989). The child, society, and the world: Unpublished speeches and writings. Clio Press
Montesori, M. (2003). Dijete - tajna detinjstva. Naklada Slap
Montesori, M. (2006). Upijajući um. DN Centar
Montesori, M. (2007). Od detinjstva do adolescencije. DN Centar
Montesori, M. (2016). Otkriće deteta. Propolis Books
Montessori, M. (2019a). Education and Peace. Montessori-Pierson Publishing Company
Montessori, M. (2019b). To Educate the Human Potential. Montessori-Pierson Publishing Company
Montessori, M. (2020a). Citizen of the World - Key Montessori Readings. Montessori-Pierson Publishing Company
Montessori, M. (2020b). Education for a New World. Montessori-Pierson Publishing Company
Montessori, M. (2020c). The Formation of Man. Montessori-Pierson Publishing Company
Murray, A. (2011). Montessori elementary philosophy. Montessori Life, 23(1), 22-33
Phillips, S. (2003). Montesori priprema za život - odgoj odgovornosti i neovisnosti. Naklada Slap
Rathunde, K. (2001). Montessori education and optimal experience: A framework for new research. NAMTA Journal, 26(1), 11-44
Thayer-Bacon, B. (2012). Maria Montessori, John Dewey, and William H. Kilpatrick. Education and Culture, 28(1), 3-20
Ültanır, E. (2012). An epistemological glance at the constructivist approach: Constructivist learning in Dewey, Piaget, and Montessori. International Journal of Instruction, 5(2), 195-212
Whitescarver, K., & Cossentino, J. (2008). Montessori and the mainstream: A century of reform on the margins. Teachers College Record, 110(12), 2571-2600
Walsh, B. A., & Petty, K. (2007). Frequency of six early childhood education approaches: A 10-year content analysis of early childhood education journal. Early Childhood Education Journal, 34(5), 301-305
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nasvas2203425M
primljen: 07.07.2021.
revidiran: 16.07.2022.
prihvaćen: 01.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka