Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 237  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 1, str. 240-260
Perspektive roditeljstva istopolnih partnera u Srbiji - između potreba i mogućnosti
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija
bUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresavvlaskovic@jura.kg.ac.rs, jelena.arsic@pravnifakultet.rs
Sažetak
U kontekstu aktuelnih težnji da se u Srbiji izradi i usvoji zakon kojim bi se istopolne zajednice konačno regulisale, posebno važno pitanje tiče se dejstva zasnivanja istopolne zajednice na pravni položaj deteta u takvoj zajednici. Nedavno objavljen tekst Nacrta zakona o istopolnim zajednicama nesumnjivo otvara prostor za razmatranje pojedinih rešenja kojima se uređuju prava i obaveze istopolnog partnera roditelja deteta, što je od neposrednog značaja i za ostvarivanje prava deteta u sferi porodičnih odnosa. Polazeći od odredaba sadržanih u ovom tekstu, autori u radu nastoje da sagledaju pravne mogućnosti, kao i ograničenja koja se javljaju povodom regulisanja roditeljskih dužnosti i prava deteta u pogledu istopolnih zajednica u Srbiji. U tim nastojanjima, autori polaze od relevantnog pravnog okvira kojim se uređuju porodični odnosi, te u tom smislu ukazuju i na neka moguća rešenja.
Reference
*** (2005-2015) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18/05, 72/11 - dr. zakon i 06/15
*** (2013/2019) Zakon o pravima pacijenata. Sl. glasnik RS, br. 45/13 i 25/19 - dr. zakon
*** (2003-2015) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sl. glasnik SCG - međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 - ispr. i Sl. glasnik RS, br. 12/10, 10/15
*** (1996-2009) Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Sl. list SFRJ - međunarodni ugovori, br. 15/09 i Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 4/96 i 2/97
*** Nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-rasprave.php, 25. 3. 2022
*** (2017) Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Sl. glasnik RS, br. 40/17 i 113/17 - dr. zakon
*** (2014) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Republike Hrvatske. Narodne novine RH, br. 92/14
Aloni, E. (2010) Incrementalism, Civil Unions, and the Possibility of Predicting Legal Recognition of Same-Sex Marriage. Duke Journal of Gender Law & Policy, 18(1): 105-161
Alston, P., Cantwell, N., Tobin, J. (2019) Article 21: Adoption. u: Tobin J. [ur.] The UN Convention on the Rights of the Child -A Commentary, Oxford: Oxford University Press, 759-817
Carbonnier, J. (2004) Droit Civil: Introduction, Les personnes, la famille, l'enfant, le couple. Paris: Quadrige/PUF
Choudhry, S., Herring, J. (2010) European Human Rights and Family Law. Oxford: Hart Publishing
Dethloff, N. (2005) Same-Sex Parents in a Comparative Perspective. International Law FORUM du droit international, 7(3): 195-205
Draškić, M. (2016) Komentar Porodičnog zakona. Beograd: Službeni glasnik
Fenton-Glyn, C. (2014) Children's Rights in Intercountry Adoption: A European Perspective. Cambridge: Intersentia
Fenwick, H. (2017) An ECHR Right to Access a Registered Partnership?. u: Scherpe J.M.; Hayward A. [ur.] The Future of Registered Partnerships: Family Recognition Beyond Marriage?, Cambridge: Intersentia, 471-496
Francoiz-Terminal, L. (2017) Registered Partnerships in France. u: Scherpe J.M.; Hayward A. [ur.] The Future of Registered Partnerships: Family Recognition Beyond Marriage?, Cambridge: Intersentia, 153-184
Francoiz-Terminal, L. (2016) The Changing Concept of 'Family' and Challenges for Family Law in France. u: Scherpe J.M. [ur.] European Family Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Volume 2, 39-64
Herring, J. (2017) Family Law. Harlow: Pearson Education Limited
Lund-Andersen, I. (2017) Registered Partnerships in Denmark. u: Scherpe J.M.; Hayward A. [ur.] The Future of Registered Partnerships: Family Recognition Beyond Marriage?, Cambridge: Intersentia, 19-42
Malaurie, P., Aynès, L. (2006) La famille. Paris: Defrenois
Martin, C., Théry, I. (2001) The PACS and Marriage and Cohabitation in France. International Journal of Law, Policy and the Family, 15(1): 135-158
Mršević, Z. (2009) Istopolne zajednice i deca. Stanovništvo, 1: 23-47
Reece, H. (2009) The Degradation of Parental Responsibility. u: Probert R.; Gilmore S.; Herring J. [ur.] Responsible Parents and Parental Responsibility, Oxford: Hart Publishing, 85-102
Reyniers, P. (2014) Same-Sex Couples in France and Belgium: The Resilient Practice of Judical Deference. u: Gallo D.; Paladini L.; Pustorino P. [ur.] Same-sex Couples Before National, Supranational and International Jurisdictions, Heidelberg: Springer, 249-262
Scherpe, J.M., Hayward, A. (2017) The Future of Registered Partnerships: Family Recognition Beyond Marriage?. u: Scherpe J.; Hayward A. [ur.] The Future of Registered Partnerships: Family Recognition Beyond Marriage?, Cambridge: Intersentia, 1-9
Scherpe, J.M. (2017) The Present and Future of European Family Law: Volume IV of European Family Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Vlašković, V. (2018) Odlučivanje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta prema Porodičnom zakonu Srbije. u: Draškić M.; Šarkić N.; Arsić J. [ur.] Porodični zakon - dvanaest godina posle, Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet, 201-216
Vlašković, V. (2019) Žena koja živi sama kao korisnica usluga biomedicinski potpomognute oplodnje. u: Mićović M. [ur.] Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet, 651-665
Winkler, S. (2017) Roditeljska skrb i uzastopne obitelji. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, 75-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-37422
primljen: 14.04.2022.
prihvaćen: 09.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 05.08.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka