Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 8 od 237  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 27, br. 1, str. 53-68
Zahtevi i zadaci vaspitača u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece ranih uzrasta u predškolskim programima/kurikulumima u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj
PU "Pionir", Jagodina

e-adresaivanaapostolovic94@hotmail.rs
Ključne reči: dete; moralno vaspitanje; vaspitač; predškolski program/kurikulum
Sažetak
U radu analiziramo i kompariramo sadržaj aktuelnih predškolskih programa/ kurikuluma u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj kroz detaljan prikaz zahteva i zadataka vaspitača u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece ranih uzrasta. Cilj istraživanja NAM je da utvrdimo da li se i koliko programi/kurikulumi predškolskog vaspitanja u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj razlikuju u pogledu konkretizacije zahteva i zadataka vaspitača u odnosu na moralni razvoj i vaspitanje dece. U radu je primenjena deskriptivna i komparativna metoda i postupak analize sadržaja programskih dokumenata. Rezultati našeg istraživanja ukazuju da su u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj u predškolskim programima/kurikulumima, zahtevi i zadaci vaspitača koji su u funkciji moralnog razvoja i vaspitanja dece predstavljeni, ali na različite načine. Analizirani programi/kurikulumi prepoznaju iste zadatke koji se odnose na moralni razvoj, a međusobno se razlikuju kada je reč o njihovoj konkretizaciji, te postoje i izvesne razlike u njihovoj formulaciji. Polazeći od jasno konkretizovanih zadataka, vaspitači, kreatori sopstvene prakse, imaju mogućnost da kroz njih bolje sagledaju potrebe dece, ali i da među jasno izdvojenim zadacima odaberu šta je u određenom vremenskom periodu najpotrebnije podsticati i razvijati kod dece, u okviru moralnog razvoja.
Reference
*** (2018) Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - godine uzleta. Beograd: Prosvetni pregled
*** (2006) Pravilnik o Opštim osnovama predškolskog programa. Prosvetni glasnik, Beograd, Br. 14
Jevtić, B. (2012) Pedagogija moralnosti. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2014) Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Zagreb
Radašin, V. (1970) Osnovi moralnog vaspitanja. Novi Sad: Viša pedagoška škola
Ruso, Ž.Ž. (1950) Emil ili o vaspitanju. Beograd: Znanje - preduzeće za udžbenike Narodne Republike Srbije
Trnavac, N., Đorđević, J. (2013) Pedagogija - udžbenik za nastavnike. Beograd: Naučna KMD
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/norma27-37129
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka