Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 100  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 77, br. 3, str. 340-343
Jatrogena masna embolija pluća posle hirurške intervencije kod bolesnika sa masnom jetrom
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za patološku anatomiju
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'

e-adresadramit@med.bg.ac.rs
Ključne reči: embolija, masna; aneurizma, ruptura; postoperativne komplikacije; pluća, embolija; jetra, masna infiltracija; dijagnoza, diferencijalna; smrt
Sažetak
Uvod. Masna embolija je prisustvo masnih kapi u plućnoj i perifernoj cirkulaciji. Kada se prevaziđu kompenzatorne mogućnosti plućne cirkulacije, njena opstrukcija masnim kapima može dovesti do akutnog plućnog srca. Prikaz bolesnika. Prikazan je muškarac, star 78 godina kod koga je došlo do disekcije aneurizme trbušne aorte. Učinjena je hitna hirurška intervencija - aorto-bifemoralno premošćenje dakronskim graftom. Uprkos primenjenim merama lečenja smrtni ishod nastupio je sledećeg dana. Obdukcijom je ustanovljeno da je uzrok smrti hipovolemijski šok. Obdukcijom nisu ustanovljeni prelomi kostiju (takođe, ni prelomi grudne kosti, niti rebara, koji su mogli nastati prilikom reanimacije) ili povrede potkožnog masnog tkiva ili drugih organa (izuzimajući organe na kojima je izvršena hirurška intervencija). Međutim, nađena je i bolest masne jetre, sitna supkapsularna krvarenja (potvrđena mikroskopskim pregledom), kao i prisustvo masnih kapi u hepatičkim venama, kao i krvnim sudovima pluća, tj. ustanovljena je masna embolija pluća [potvrđena hematoksilin-eozin (H/E) i Sudan III bojenjem], što je moglo biti doprinoseći uzrok smrti. Zaključak. Prikazani slučaj pokazuje da masna embolija pluća ili čak sistemska masna embolija mora biti uzeta u obzir kao mogući jatrogeni uzrok neočekivane smrti bolesnika sa masnom jetrom, podvrgnutih elektivnom hirurškom zahvatu. Patolozi moraju biti svesni ove činjenice, pošto masnu emboliju nije lako prepoznati na rutinskim H/E bojenjima, zbog čega se moraju primeniti neke od specijalnih tehnika bojenja.
Reference
Costa, A.N., Mendes, D.M., Toufen, C., Arrunátegui, G., Caruso, P., de Carvalho, C.R. (2008) Adult respiratory distress syndrome due to fat embolism in the postoperative period following liposuction and fat grafting. J Bras Pneumol, 34(8): 622-5. (English, Portuguese)
Durlacher, S.H., Meier, J.R., Fisher, R.S., Lovitt, W.V. J. (1954) Sudden death due to pulmonary fat embolism in persons with alcoholic fatty liver. Am J Pathol, 30: 633-4
Hill, R.B. J. (1961) Fatal fat embolism from steroid-induced fatty liver. New England Journal of Medicine, 265(7): 318-320
Hulman, G. (1988) Fat macroglobule formation from chylomicrons and non-traumatic fat embolism. Clinica Chimica Acta, 177(2): 173-178
Kent, S.P. (1955) Fat embolism in diabetic patients without physical trauma. Am J Pathol, 31(3): 399-403
Kim, P.J.H., Pollanen, M.S. (2012) Osmium impregnation detection of pulmonary intravascular fat in sudden death: A study of 65 cases. Journal of Forensic and Legal Medicine, 19(4): 201-206
Mellor, A., Soni, N. (2001) Fat embolism. Anaesthesia, 56(2): 145-154
Nikolić, S., Živković, V., Babić, D., Đonić, D., Đurić, M. (2012) Systemic fat embolism and the patent foramen ovale: A prospective autopsy study. Injury, 43(5): 608-612
Nikolić, S., Živković, V., Strajina, V., Đonić, D., Popović, V., Đurić, M. (2012) Lung fat embolism in a body changed by putrefaction: A hip fracture antemortem in origin: Case report. Medicine, Science and the Law, 52(3): 178-180
Schulz, F., Tsokos, M. (2004) Fatty liver and fat embolism: A case report. Rechtsmedizin, 14(6): 463-6. (Luxembourgish)
Schulz, F., Trübner, K., Hilderbrand, E. (1996) Fatal fat embolism in acute hepatic necrosis with associated fatty liver. American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 17(3): 264-268
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP171224069M
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka