Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 1, str. 135-140
Upravljanje međunarodnim transferom novca - stanje i perspektiva Pošte Srbije
aJP 'Pošta Srbije', Beograd - RRJ 'Jagodina, Kruševac, Kragujevac'
bJP 'Pošta Srbije', Beograd
cTrans Logistics ag, Beograd

e-adresamiosimic@jp.ptt.rs
Ključne reči: međunarodna poštanska uputnica; dijaspora; cena prenosa; Pošta Srbije
Sažetak
Za svaku zemlju, a pogotovu za zemlje u razvoju, izuzetan značaj ima priliv novčanih doznaka iz dijaspore, kao izvor dodatnih finansijskih sredstava. Institucionalnim stvaranjem uslova u zemljama u razvoju omogućava se kontrolisani priliv redovnih finansijskih sredstava iz inostranstva. Osim neophodnih sigurnosnih i tehnoloških uslova, na veličinu transfera novca svakako utiče i vreme transfera i ukupna cena obavljene kompletne usluge. U radu je predstavljena analiza vremena transfera i cene prenosa novca iz Francuske, BiH-Republike Srpske i Crne Gore. Odabrane zemlje su uporedive sa Poštom Srbije zbog toga što i njihove poštanske uprave pružaju prenos novca putem međunarodne poštanske uputnice. Cena prenosa i rokovi su analizirani i u odnosu na druge specijalizovane kompanije za prenos novčanih doznaka (Western Union, Ria, MoneyGram) i zaključeno je da Pošta Srbije sa svojom uslugom, međunarodna poštanska uputnica, ima sve potrebne uslove za organizovanjem konkurentne usluge međunarodnog transfera novca, i u narednom periodu je potrebno, zbog značaja same usluge koju ona ima za srpsku dijasporu, da je proširi i na sve ostale zemlje koje imaju značajan broj stanovnika poreklom sa prostora Srbije. U radu je predstavljena i analiza broja međunarodnih poštanskih uputnica na području Regionalne radne jedinice 'Jagodina, Kruševac, Kragujevac' Pošte Srbije iz koje se može videti da potreba za ovom uslugom raste.
Reference
Bilbija, B. (2013) Dijaspora može da promeni Srbiju. Beograd: Politika, http://www.politika.rs/-scc/clanak/279888/Dijaspora-moze-da-promeni-Srbiju, 03.01.2018
La Banque Postale (2017) Tarifs. France, [Internet]. [citirano 04.01.2018.]. Dostupno na:
La Poste SPM (2017) Western Union prix standard du service. France, https://www.laposte-spm.net/files/file/TARIFS.JANV.17/western.union.0117.pdf, 04.01.2018
MoneyGram (2017) Cost estimator. USA, https://www.moneygram.com/wps/portal/moneygramonline/home/estimator?LC=en-US, 04.01.2018
Pošta Crne Gore (2017) http://www.postacg.me/-Medjunarodni-elektronski-prenos-novca, 05.01.2018
Pošta Srbije (2017) Prenos novca. Beograd, http://www.po-sta.rs/struktura/lat/novcano/prenos-novca.asp, 06.01.2018
Pošte Srpske (2017) Razmjena elektronskih međunarodnih uputnica sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom-prijem i slanje novca. Banja Luka, http://www.postesrpske.com/sites/state/cp/postal/fizicka-lica/finansijske/transfer/medjunarodni/portal/medjunarodne%20uputnice%20sa%20srbijom.aspx, 05.01.2018
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2016) Popis 2011. Beograd: RZS, http://popis2011.stat.rs/-?lang=cir, 03.01.2018
Ria (2017) Cenovnik za slanje novca iz Francuske u Srbiju. Beograd, https://ria-transfernovca.rs/wp-content-/uploads/2017/10/RIA-Cenovnik-Francuska.pdf, 04.01.2018
Simić, M., Stojanović-Višić, B., Todorović, Ž. (2015) Novčane doznake dijaspore i prognoziranje njihovog broja primenom regresionog modela. u: Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima - LEMIMA, 4. Međunarodna konferencija, 17-19. aprila 2015, Beograd, zbornik radova, knjiga III, str. 187-194
Terence, D. (2013) Istraživanje i studija izvodljivosti formalnog sektora za prenos novca i alternativnih sistema za prijem i slanje doznaka u Srbiji. Beograd: Savet Evrope
Western Union (2017) BiH, http://www.transferno-vca.ba/western-union-bih.html, 05.01.2018
Western Union (2017) Crna Gora, http://www.wu-cg.me/-slanje-novca, 05.01.2018
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1801133S
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka