Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, br. 10, str. 89-108
Partnerstvo sa dijasporom kao strategija smanjenja siromaštva na lokalnom nivou
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Projekat:
Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (MPNTR - 179035)

Ključne reči: dijaspora; doznake; socijalni kapital; humani kapital; emotivna vezanost za maticu
Sažetak
Višedecenijsko urušavanje srpske privrede i dugotrajna ekonomska i društvena kriza uticali su na pad standarda i povećan broj izrazito siromašnog stanovništva. S druge strane, zapaža se i veliki pad broja radno aktivnih građana, koji će se, prema prognozama, u budućnosti još povećavati. Pored dugotrajnog negativnog prirodnog priraštaja, tome doprinosi i konstantna negativna neto migaracija na području Srbije (bez Kosova i Metohije). Stoga ne čudi što se u Srbiji na migracije gleda kao na negativnu pojavu. Međutim, treba imati na umu da migranti svojim odlaskom u razvijene zemlje stiču materijalne resurse i usvajaju nova znanja, veštine i razvijaju značajne profesionalne i lične kontakte. Istovremeno oni ostaju povezani sa Srbijom kroz razne društvene mreže, preko kojih mogu da prenesu stečeni humani i socijalni kapital i tako doprinesu njenom budućem razvoju. Cilj našeg rada je da ukažemo na dijasporu kao resurs lokalnog razvoja Srbije, pri čemu prilikom određenja dijaspore naglasak stavljamo na povezanost migranata sa Srbijom, naročito sa lokalnom sredinom iz koje potiču, kao i na njihovu želju da održe tu vezu i doprinesu njenom napretku.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Anđelković, D. i M. Vesković (2014), "Korelacija između političkog opredeljenja srpske ekonomske elite i spoljnopolitičke orjentacije Srbije u periodu 1989-2012.", u Nikolić M. i D. Todić ur. Strateški pravci razvoja i utvrđivanje položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Beograd, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hans Seidel Stiftung
Bobić, M. (2013), Postmoderne populacione studije, Beograd, ISI i Čigoja štampa
De Haas, H, (2005), "International migration, remittances and development: Myths and facts", Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8
Filipović, J. (2012), Management of a Diaspora Virtual University as a Complex Organization, Serbian Diaspora Virtual University: An Emerging Leadership of a Nation, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken
Grečić, V. (2010), Srpska naučna dijaspora, Beograd, Institut za međunarodnu politiku i privredu
Halilović, H. (2012), "(Re-)konstrukcija zavičajnih identiteta u bosanskohercegovačkoj dijaspori: trans-lokalne zajednice u Australiji, SAD i Austriji", u Emirhafizović M. i dr. ur. Migracije iz Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu i Ministarstvo za ljudska prava iizbeglice Bosne i Hercegovine
Ionescu, D. (2006), Engaging Diasporas as Development Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers. IOM Migration Research Series 26, Geneva:IOM
Lazić M. (2014), "Uvod", u Lazić M. ur, Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd, ISI i Čigoja štampa
Levitt, P. (2001), "Transnational migration: taking stock and future directions", Global Networks, Vol. 3, No. 1
Levitt, P. and B. N. Jaworsky (2007), "Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends", Annual Review of Sociology, Vol. 33
Ma Mung, E. (2004), "Dispersal as a Resource", Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Vol. 13, No. 2/3
Meyer, J. (2001) "Network Approach versus Brain Drain: Lessons from the Diaspora", International Migration, Vol. 39. No. 5
Pavlov T, R. Kozma i B. Velev (2012), Dijaspora kao resurs lokalnog razvoja, Beograd, USAID Srbija i Grupa 484
Stanković, V (2014), Srbija u procesu spoljnih migracija, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Beograd, Republički zavod za statistiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SocGod1510089V
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka