Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 10, br. 24, str. 87-106
Srpsko-nemački jezički kontakti sa osvrtom na istraženost jezika Srba u Nemačkoj danas
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresajulijanavuletic@yahoo.de
Ključne reči: jezički kontakti; dijaspora; srpski dijasporalni jezik u nemačkoj
Sažetak
Budući da ne postoji jedinstvena bibliografija stručnih i naučnih radova koji se bave jezikom srpskih radnih migranata u Nemačkoj, ovaj rad predstavlja pokušaj da se u okviru izučavanja nemačko-srpskih jezičkih kontakata prikaže dosadašnja istraženost srpskog dijasporalnog jezika u nemačkoj, kao i da se ukaže na potrebe i mogućnosti daljih istraživanja.
Reference
*** (1975) Heidelberger Forschungsprojekt Pidgin-Deutsch (HPD): Sprache und Kommunikation ausländischer Arbeiter. Analysen, Berichte, Materialien. Kronberg/Ts
Alanović, M.B. (1999-2001) Germanizmi u Rečniku srpskohrvatskoga književnog jezika. Prilozi proučavanju jezika, 30-32, str. 297-309
Andrejić, I. (2009) Zajednički germanizmi u savremenom srpskom i italijanskom jeziku. master teza
Davidović, M. (1999) Deca stranih radnika - druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za sociološka istraživanja
Dudok, M. (2007) Od jezika dijaspore ka preventivnoj lingvistici?. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 50, br. 1-2, str. 239-250
Filipović, R. (1986) Teorija jezika u kontaktu - uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Golubović, B. (2007) Germanismen im Serbischen und Kroatischen. München: O. Sagner
Göncz, L., Stölting, W., i dr. (1983) Die Zweisprachigkeit jugoslawischer Schüler in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, 1980. Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti, 461-472
Ivanović, V. (2012) Geburtstag pišeš normalno - jugoslovenski gastarbajteri u SR Nemačkoj i Austriji. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Memić, N. (2006) Konvergenzen am Rande Deutsch als Prestigesprache in Südosteuropa um 1900 und 2000. http://www.kakanien.ac.at./beitr/emerg/NMemic.pdf
Michael, C. (1975) Forschungsbericht Sprachkontakt: Untersuchungsergebnisse und praktische Probleme. Kronberg-Taunus: Script Verlag
Mihaljević, M. (1988) Govor naše djece u dijaspori. www.hrcak.srce.hr, pristup stranici 15. 08. 2012
Mrazović, P. (1989) Neke karakteristike govornog i pisanog nemačkog i srpskohrvatskog jezika dece migranata u SR Nemačkoj. Institut za južnoslovenske jezike, projekat Psiholingvistička istraživanja (rukopis 40 strana)
Orlović-Schwarzwald, M. (1978) Zum Gastarbeiterdeutsch jugoslawischer Arbeiter im Rhein-Main-Gebict - empirische Untersuchungen zur Morphologie und zum ungestererten Erwerb des Deutschen durch Erwachsene. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag
Pavlica, B. (2005) Migracije iz Jugoslavije u Nemačku - migranti, emigranti, izbeglice, azilanti. Međunarodni problemi, vol. 57, br. 1-2, str. 121-158
Pavlović, M. (1961) Tragovi rudara Sasa u srpskohrvatskom jeziku. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Knj. 5, 99-127
Savić, S. (1989) Dokle smo došli?. u: Savić S. [ur.] Interkulturalizam kao oblik obrazovanja dece migranata, Novi Sad: Filozofski fakultet - Institut za južnoslovenske jezike, 8-42
Stojanović, I. (1983) Lingvistički aspekti dvojezičnosti jugoslovenskih učenika sa srpskohrvatskog jezičkog područja u završnim razredima osnovne škole u SRNJ. Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti, (5): 413-420
Stölting, W. (1980) Die Zweisprachigkeit jugoslawischer Schüler in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: Otto Harrassowitz
Vukčević, M. (2004) Srpsko-nemački jezički kontakti. Nasleđe, Kragujevac, vol. 1, br. 2, str. 93-101
Vuletić-Đurić, J.M. (2011) Germanizmi u srpskom jeziku na području Šumedije izmedju dva svetska rata. u: Miloš Kovačević [ur.] Srpski jezik, književnost, umetnost, Zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko -umetničkom fakultetu u Kragujevcu, 495-507
Zubčić, S. (2011) Govor iseljene Hrvatske. u: Hrvatski iseljenički zbornik, http://www.matis.hr/pdf/HIZ_2011.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka