Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 73  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 2, br. 2, str. 75-81
Karakteristike bolesnika sa sekundarnom eritrocitozom u odnosu na bolesnike sa policitemijom verom
aKlinički centar Srbije, Klinika za očne bolesti, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za hematologiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cKlinički centar Srbije, Klinika za hematologiju, Beograd

e-adresadanijela.lekovic@yahoo.com
Ključne reči: sekundarna eritrocitoza; policitemija vera; diferencijalna dijagnoza
Sažetak
Uvod: Eritrocitoza predstavlja povišene vrednosti hemoglobina i hematokrita iznad opsega normalnih vrednosti. Primarnu eritrocitozu - policitemiju veru, karakteriše poremećaj na nivou multipotentne matične ćelije hematopoeze koštane srži koja dovodi do povećane produkcije eritrocita. Sa druge strane, sekundarna eritrocitoza (SE) je posledica stimulacije koštane srži spoljašnjim faktorom. Cilj: Cilj našeg istraživanja bio je da se utvrde parametri koji su značajni u diferencijalnoj dijagnozi SE u odnosu na primarnu eritrocitozu - policitemiju veru (PV). Materijal i metode: Ovo je retrospektivno istraživanje koje je obuhvatilo 108 bolesnika sa SE-om i 111 bolesnika sa PV-om, koji su dijagnostikovani i lečeni na Klinici za hematologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), u periodu: decembar 2005 - novembar 2018. Iz medicinske dokumentacije su prikupljeni podaci o demografskim i laboratorijskim parametrima, veličini jetre i slezine, celokupnoj masi eritrocita, prisustvu prethodnika hematopoeze (spontani rast BFU-E kolonija) i vrednosti eritropoetina (EPO) u serumu. Rezultati: Bolesnici sa SE-om bili su mlađeg uzrasta, uz češću pojavu kod muškaraca, sa značajno višim vrednostima serumskog EPO-a, u odnosu na bolesnike sa PV-om. Bolesnici sa PV-om su imali značajno više vrednosti broja leukocita, broja trombocita, veličine slezine i vrednosti laktatne dehidrogenaze (LDH) kao i više vrednosti prethodnika eritrocitopoeze (BFU-E), u odnosu na bolesnike sa SE-om. Celokupna masa eritrocita nije pokazala diferencijalno dijagnostički značaj. Zaključak: Normalna veličina slezine, normalne vrednosti broja leukocita, trombocita, i serumske LDH i povišena vrednost EPO-a, kod pacijenata, govore u prilog sekundarne eritrocitoze, dok nalaz splenomegalije, leukocitoze, trombocitoze, povišene vrednosti serumske LDH, nalaz snižene vrednosti EPO-a i prisutne spontane BFU-E kolonije, govore u prilog policitemije vere.
Reference
Barbui, T., Thiele, J., Gisslinger, H., Kvasnicka, H.M., Vannucchi, A.M., Guglielmelli, P., Orazi, A., Tefferi, A. (2018) The 2016 WHO classification and diagnostic criteria for myeloproliferative neoplasms: Document summary and in-depth discussion. Blood Cancer Journal, 8(2): 15
Gagnon, D.R., Zhang, T.J., Brand, F.N., Kannel, W.B. (1994) Hematocrit and the risk of cardiovascular disease: The framingham study: A 34-year follow-up. American Heart Journal, 127(3): 674-682
Kralovics, R., Passamonti, F., Buser, A.S., Teo, S., Tiedt, R., Passweg, J.R., Tichelli, A., Cazzola, M., Skoda, R.C. (2005) A gain-of-function mutation of JAK2 in myeloproliferative disorders. New England Journal of Medicine, 352(17): 1779-1790
McMullin, M.F., Bareford, D., Campbell, P., Green, A.R., Harrison, C., Hunt, B., Oscier, D., Polkey, M.I., Reilly, J.T., Rosenthal, E., Ryan, K., Pearson, T.C., Wilkins, B. (2005) Guidelines for the diagnosis, investigation and management of polycythaemia/erythrocytosis. British Journal of Haematology, 130(2): 174-195
Pearson, T.C., Guthrie, D.L., Simpson, J., Chinn, S., Barosi, G., Ferrant, A., Lewis, S.M., Najean, Y. (1995) Interpretation of measured red cell mass and plasma volume in adults: Expert panel on radionuclides of the international council for standardization in haematology. British Journal of Haematology, 89(4): 748-756
Prchal, J.F., Axelrad, A.A. (1974) Bone-marrow responses in polycythemia vera. New England Journal of Medicine, 290(24): 1382
Scott, L.M., Tong, W., Levine, R.L. (2007) JAK2 exon 12 mutations in polycythemia vera and idiopathic erythrocytosis. N Engl J Med, 356: 459-68
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/smclk2-32336
primljen: 20.05.2021.
revidiran: 25.05.2021.
prihvaćen: 26.05.2021.
objavljen onlajn: 25.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2021.

Povezani članci

Acta medica Medianae (2008)
Modaliteti u lečenju esencijalne trombocitemije
Ćojbašić Irena, i dr.

Acta medica Medianae (2021)
Savremeni pristup u dijagnozi i lečenju primarne mijelofibroze
Ćojbašić Irena

Medicinski podmladak (2012)
Mijeloproliferativne neoplazme
Terzić Tatjana

prikaži sve [4]