Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 72  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 26, br. 2, str. 62-68
Prehospitalno detektovan akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom kod COVID 19 pozitivnog pacijenta
aGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
bDom zdravlja Voždovac, Beograd

e-adresasmchitna94@gmail.com
Sažetak
Uvod/cilj I tokom pandemije COVID-19, bolesnici mogu razviti simptome STEMI. Prikazujemo COVID-19 pozitivnog pacijenta sa prehospitalno detektovanim STEMI, diferencijalno dijagnostičkim nedoumicama tokom hospitalizacije i primeni strategije visokog nivoa bezbednosti zdravstvenih radnika tokom njegovog zbrinjavanja. Prikaz bolesnika Dana 04.04.2020. godine u 12,26 h, lekarskoj ekipi hitne medicinske pomoći (HMP) je naloženo da izvrši lekarski transport bolesnika starog 51 godinu zbog sumnje na STEMI iz ambulante DZ Voždovac u salu za kateterizaciju. Po dolasku do ambulante DZ (12,39h), ekipa HMP saznaje da je bolesnik, dugogodišnji hipertoničar, pregledan zbog anginoznog bola u sredogruđu jačine 8/10. Bol je nastao u miru dva sata ranije. Negira respiratornu infekciju, epidemiološka anketa na COVID-19 je negativna. Pri pregledu je svestan, orijentisan, komunikativan, supfebrilan (37,1°C), normotenzivan (130/70 mmHg), eupnoičan (RF 18/min), urednog auskultatornog nalaza na plućima, SaO2 98%. Srčana radnja ritmična, SF 62/min, auskultatorno nad prekordijumom se ne čuje šum, kardijalno kompenzovan. EKG urađen u DZ, verifikuje elevaciju ST segmenta lateralne lokalizacije, naknadno potvrđenu i na EKG-u HMP. Plasirana je i.v. linija, ordinirana dvojna antiagregaciona terapija. SARSCOV-2 IgG/IgM rapid testom u IKVB Dedinje, utvrđeno je da je bolesnik corona pozitivan. U 13h hemodinamski stabilan bolesnik, je na monitoringu uz najavu dovoženja, transportovan direktno u salu za kateterizaciju COVID-19 bolnice "Dr Dragiša Mišović". Uz STEMI, diferencijalno-dijagnostički su razmatrani MINOCA, plućna embolija i mioperikarditis, koje su isključene nakon urađene pPCI, ehokardiografskog i CT pregleda grudnog koša. Kao definitivna, postavljena je dijagnoza Angina pectoris, non specificata. U toku zbrinjavanja bolesnika, zdravstveni radnici su na svim nivoima koristili preporučenu ličnu zaštitnu opremu. Tokom hospitalizacije, bolesnik je hemodinamski i ritmološki stabilan, eupnoičan, saturacije 98-100% bez kiseoničke potpore. Kontrolni nazofaringealni bris na SARS Cov2 od 05.05.2020. je bio negativan. Primenjena je specifična terapija za COVID-19. Bolesnik je otpušten na dalje kućno lečenje uz preporuku redovnog uzimanja kardiološke terapije. Indikovana je obavezna kućna samoizolacija 14 dana, nakon kog vremena treba da uradi kontrolni bris. Zaključak Ponekad, prehospitalno detektovan STEMI ne predstavlja i definitivnu dijagnozu, te je neophodno razmotriti i druge moguće diferencijalne dijagnoze. Preporučuje se strategija visokog nivoa bezbednosti zdravstvenih radnika, tokom celokupnog procesa zbrinjavanja ovakvih bolesnika.
Reference
*** (2020) Cepheid receives emergency use authorization from FDA for rapid SARS-CoV-2 test. news release, Cepheid's website, http://cepheid.mediaroom.com/2020-03-21-Cepheid-Receives-Emergency-Use-Authorization-from-FDA-for-Rapid-SARS-CoV-2-Test, accessed March 21, 2020
Bangalore, S., Sharma, A., Slotwiner, A., Yatskar, L., Harari, R., Shah, B., et al. (2020) ST-segment elevation in patients with Covid-19: A case series. N Engl J Med
Center for Disease Control and Prevention Coronavirus (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Cheng, X. Protecting cardiologists during the COVID-19 epidemic: Lessons from Wuhan, China. https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/protecting-cardiologists-during-the-covid-19-epidemic-lessons-from-wuhan (March 26, 2020; date last accessed)
Chieffo, A., Stefanini, G.G., Price, S., Barbato, E., Tarantini, G., Karam, N., Moreno, R., Buchanan, G.L., Gilard, M., Halvorsen, S., Huber, K., James, S., Neumann, F., Möllmann, H., Roffi, M. (2020) EAPCI position statement on invasive management of acute coronary syndromes during the COVID-19 pandemic. Eur Heart J, 41: 1839-1851
Emiš-Vandlik, N., Anđelić, S., Čolaković, G., Bogunović, S. (2019) Infarkt miokarda bez opstrukcije koronarnih arterija - MINOCA. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 25, br. 3, str. 165-172
Emiš-Vandlik, N., Stefanović, I., Anđelić, S., Bogunović, S., Nikolić, T. (2013) Plućna embolija. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 19, br. 2, str. 65-77
ESC (2020) Guidance for the diagnosis and management of CV disease in the context of the COVID-19 pandemic. https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC technical report: Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings. first update 12 March 2020, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf (March 12, 2020; date last accessed)
Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M.J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., Caforio, A.L.P., Crea, F., Goudevenos, J.A., Halvorsen, S., Hindricks, G., Kastrati, A., Lenzen, M.J., Prescott, E., Roffi, M., Valgimigli, M., Varenhorst, C., Vranckx, P., Widimský, P. (2017) Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J, Aug 26 [Epub ahead of print]
Institut za javno zdravlje 'Dr Milan Jovanović Batut' (2020) Stručno-metodološko uputstvo za kontrolu unošenja i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-CoV-2 u Republici Srbiji. Beograd
Kovačević, M., Srdanović, I., Jung, R. (2017) Šta nam novo donose preporuke za STEMI 2017?. Srce i krvni sudovi, vol. 36, br. 4, str. 225-228
Mahmud, E., Dauerman, H.L., Welt, F.G.P., Messenger, J.C., Rao, S.V., Grines, C., Mattu, A., Kirtane, A.J., Jauhar, R., Meraj, P., Rokos, I.C., Rumsfeld, J.S., Henry, T.D. (2020) Management of acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic. Journal of the American College of Cardiology, S0735-1097(20)35026-9
Mahmud, E., Dauerman, H.L., Welt, F.G.P., Messenger, J.C., Rao, S.V., Grines, C., Mattu, A., Kirtane, A.J., Jauhar, R., Meraj, P., Rokos, I.C., Rumsfeld, J.S., Henry, T.D. (2020) Management of acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic. Catheter Cardiovasc Interv
Nicole, L., Writer, S. STEMI Often Not What It Appears in COVID-19: Nonobstructive disease dominates but mortality is high: New York hospitals report. Medpage today, Infection disease: Covid 19, https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86031
Tam, C.F., Cheung, K., Lam, S., Wong, A., Yung, A., Sze, M.A., Lam, Y., Chan, C., Tsang, T., Tsui, M., Tse, H., Siu, C. (2020) Impact of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak on ST-segment-elevation myocardial infarction care in Hong Kong, China. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 13(4): e006631
World Health Organization (2020) Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: Interim guidance. 20 March, https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/331506 (2020; date last accessed)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/halo26-26665
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci