Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 72  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 72, br. 5-6, str. 176-179
Atipična lokalizacija akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom u odnosu na elektrokardiografski zapis
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti

e-adresavladimir.ivanovic@mf.uns.ac.rs
Sažetak
Uvod. Elektrokardiografija predstavlja inicijalnu neinvazivnu dijagnostičku metodu u algoritmu postavljanja dijagnoze akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom. Opisan je i specifičan elektrokardiografski fenomen kada se okluzija proksimalnog segmenta desne koronarne arterije ili izolovana okluzija ventrikularne grane desne koronarne arterije prezentuje sa ST elevacijom u prekordijalnim odvodima. Prikaz slučaja. Bolesnica starosti 78 godina primljena je kao hitan slučaj zbog bolova u grudima i elektrokardiografski registrovane konkavne elevacije u odvodima V1-V3. Pod radnom dijagnozom infarkt miokarda sa ST elevacijom anteriorne regije, upućena je u kateterizacionu labaratoriju radi urgentne koronarografije. Koronarografijom se registruje okludiran proksimalno-medijalni segment desne koronarne arterije. U istom aktu je urađena perkutana koronarna intervencija sa implantacijom dva lekom obložena stenta u proksimalno-medijalni segment desne koronarne arterije. Diskusija. Fenomen da se akutni infarkt miokarda uzrokovan okluzijom proksimalnog segmenta desne koronarne arterije i/ili njene ventrikularne grane, manifestuje elevacijom ST segmenta u prekordijalnim odvodima, nastaje kao posledica nekoliko anatomskih varijacija: okluzije nedominantne desne koronarne arterije, izolovane okluzije njene ventrikularne grane i okluzije desne koronarne arterije proksimalnije od odvajanja ventrikularne grane sa kolateralnim prikazom distalnog segmenta i periferije kao u našem slučaju. Elektrokardiografske specifičnosti koje ukazuju na ovaj fenomen su veća ST elevacija u odvodu V1 nego u preostalim odvodima praćena odsustvom Q-zupca. Ovakva ST elevacija ima kupolast oblik. Zaključak. Neophodno je naglasiti značaj diferencijalne dijagnoze infarktne arterije kod pacijenata sa anginoznim tegobama i elevacijom ST segmenta u prekordijalnim odvodima imajući u vidu različit terapijski algoritam. Kod pacijenata sa izolovanim infarktom miokarda desne komore neophodno je održati adekvatan preload i izbegavati vazodilatatore kako bi se održao adekvatan udarni volumen desne komore.
Reference
Acikel, M., Yilmaz, M., Bozkurt, E., Gürlertop, Y., Köse, N. (2003) ST segment elevation in leads V1 to V3 due to isolated right ventricular branch occlusion during primary right coronary angioplasty. Catheterization and Cardiovascular Interventions, 60(1): 32-35
Alzand, B.S., Gorgels, A.P. (2011) Combined anterior and inferior ST-segment elevation electrocardiographic differentiation between right coronary artery occlusion with predominant right ventricular infarction and distal left anterior descending branch occlusion. J Electrocardiol, 44(3): 383-8
Ando, G., Gaspardone, A., Proietti, I. (2003) Acute thrombosis of the sinus node artery: Arrhythmological implications. Heart, 89(2):E5
Celik, T., Yuksel, U. C., Kursaklioglu, H., Iyisoy, A., Kose, S., Isik, E. (2006) Precordial ST-segment elevation in acute occlusion of the proximal right coronary artery. Journal of Electrocardiology, 39(3): 301-304
Geft, I.L., Shah, P.K., Rodriguez, L., Hulse, S., Maddahi, J., Berman, D.S., Ganz, W. (1984) ST elevations in leads V1 to V5 may be caused by right coronary artery occlusion and acute right ventricular infarction. American Journal of Cardiology, 53(8): 991-996
Golovchiner, G., Matz, I., Iakobishvili, Z., Porter, A., Strasberg, B., Solodky, A., et al. (2002) Correlation between the electrocardiogram and regional wall motion abnormalities as detected by echocardiography in first inferior acute myocardial infarction. Cardiology, 98(1-2):81-91
Grollier, G., Scanu, P., Gofard, M., Lognoné, T., Valette, B., Bureau, G., et al. (1992) ST segment elevation in anterior precordial leads and right ventricular infarction: Apropos of 6 cases. Arch Mal Coeur Vaiss, 85(1):67-75
Kida, M., Morishita, H., Yokoi, H., Yoshinaga, M., Yasumoto, H., Kimura, T., et al. (1987) Precordial ST-segment elevation caused by right coronary artery occlusion. J Cardiol, 17(3):455-64
Kim, S.E., Lee, J., Park, D., Han, K., Oh, D. (2010) Acute myocardial infarction by right coronary artery occlusion presenting as precordial ST elevation on electrocardiography. Korean Circulation Journal, 40(10): 536-538
Thygesen, K., Alpert, J.S., Jaffe, A.S., Simoons, M.L., Chaitman, B.R., White, H.D., et al. (2012) Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J, 33(20):2551-67
Wang, K., Asinger, R.W., Marriott, H.J.L. (2003) ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. New England Journal of Medicine, 349(22): 2128-2135
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1906176I
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.

Povezani članci