Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 73  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 72, br. 5-6, str. 180-183
Kapoši sarkom kod imunokompetentnog pacijenta - moguć dijagnostički problem
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Centar za patologiju i histologiju, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju, Novi Sad
dKlinički centar Vojvodine, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Novi Sad

e-adresajelena.nikolic@mf.uns.ac.rs
Sažetak
Uvod. Kapoši sarkom je redak mekotkivni tumor koji može formirati tumore u koži, limfnim čvorovima i brojnim drugim organima. Ima izraženu mušku polnu predilekciju i obično se viđa u starijoj populaciji. Izaziva ga humani herpes virus 8. Faktori rizika uključuju kompromitovan imunostatus što se obično viđa kod pacijenata pozitivnih na virus humane imunodeficijencije ili sa transplantiranim organom. Prikaz slučaja. Prikazujemo 66 godina staru pacijentkinju bele rase koja je negativna na virus humane imunodeficijencije, nije na imunosupresivnoj terapiji i nije imala transplantaciju. Pacijentkinju je uputio plastičnom hirurgu dermatolog zbog promene suspektne na dermatofibrom, koju ima godinu dana, a koja se prezentovala u vidu solitarnog čvora, čvrste konzistencije, lokalizovanog na dorzumu stopala. Pacijentkinja je zakazana za šest meseci jer je promena klinički procenjena kao benigna. Nakon ekscizione biopsije i histološke analize, bez imunohistohemijskog bojenja koje nije bilo dostupno, promena je dijagnostikovana kao benigni miofibroblastni tumor. U daljem toku sa pojavom recidiva i novog sličnog tumora na šaci, patohistološka dijagnoza je revidirana u tumor koji bi trebalo smatrati malignim. Dalja imunohistohemijska analiza je omogućila postavljanje definitivne dijagnoze Kapošijevog sarkoma. Maligne ćelije su bile pozitivne na CD34, CD31, D2-40, WT1, bcl-2; CD99 negativne i pozitivne na humani herpes virus 8. Zaključak. Nespecifična klinička prezentacija i odsustvo faktora rizika mogu zavarati lekara, odložiti biopsiju i samim tim i adekvatno lečenje. Istovremeno histološke sličnosti sa drugim poremećajima i tumorima mogu biti problem za patologa i usloviti postavljanje pogrešne dijagnoze.
Reference
Bishop, B.N., Lynch, D.T. (2019) Cancer, Kaposi sarcoma. u: StatPearls, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534839/ [cited 2019 Jun 19]
Grayson, W., Landman, G. (2018) Kaposi sarcoma. u: Elder D.E; Massi D; Scolyer R.A; Willemze R. [ur.] WHO classification of skin tumors, Lyon: International Agency for Research on Cancer, p. 341-3
Grayson, W., Pantanowitz, L. (2008) Histological variants of cutaneous Kaposi sarcoma. Diagnostic Pathology, 3(1): 31-31
Hamelin, A., Bachmeyer, C., Moguelet, P., Francès, C. (2013) Kaposi sarcoma mimicking pyogenic granuloma. Ann Dermatol Venereol, 140(10):660-2
Jeong, E.H., Koo, D.H., Lee, S.H., Bang, K.B., Park, E.H., Seol, J.S., Lee, J.Y., Pyo, J.S., Kim, D.H., Lee, H.J., Oh, S. (2012) Aggressive classical Kaposi's sarcoma mimicking malignant lymphoma. Pathology & Oncology Research, 18(4): 1067-1069
Sbiyaa, M., El, A.A., El, B.M., Mezzani, A., Lahrach, K., Arzouki, M.A., et al. (2016) Classic and aggressive Kaposi sarcoma with bone involvement. Pan Afr Med J, 23:196
Scott, P.L., Motaparthi, K., Krishnan, B., Hsu, S. (2012) Pyogenic granuloma-like Kaposi sarcoma: A diagnostic pitfall. Dermatol Online J, 18(3):4
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1906180N
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka