Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 72  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 71, br. 3-4, str. 121-124
Primarni difuzni krupnoćelijski B-ćelijski limfom usne duplje - prikaz slučaja
aKlinički centar Vojvodine, Centar za patologiju i histologiju, Novi Sad
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za hematologiju, Novi Sad
cKlinički centar Vojvodine, Centar za patologiju i histologiju, Novi Sad + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
dUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinika za stomatologiju + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

e-adresaalilic91@gmail.com
Ključne reči: difuzni B ćelijski limfom; maksila; diferencijalna dijagnoza; neoplazme oralne šupljine; znaci i simptomi; imunoterapija
Sažetak
Uvod. Limfomi su neoplazme limfnog i retikuloendotelnog sistema. Dva osnovna tipa su Hočkinov limfom i Non-Hočkinov limfom na osnovu imunohistohemijskih karakteristika malignih limfocita. B-ćelijski limfomi su mnogo češći od T-ćelijskih limfoma. U ovom prikazu slučaja predstavljen je pacijent muškog pola sa difuznim krupnoćelijskim B-ćelijskim limfomom sa lokalizacijom u gornjoj vilici. Prikaz slučaja. Muškarac star 59 godina se javio zbog bezbolnog otoka u desnom zadnjem regionu gornje vilice. Intraoralnim pregledom nađena je čvrsta tumorska formacija u desnom zadnjem regionu gornje vilice, za koju se prvobitno sumnjalo da je dentalna infekcija. Kako simptomi nisu prolazili ni mesec dana nakon stomatološkog tretmana, pacijent je upućen na dalju dijagnostiku. Postavljena je dijagnoza difuznog krupnoćelijskog B-ćelijskog limfoma. Pacijent je primio standardnu terapiju za difuzni krupnoćelijski B-ćelijski limfom - šest ciklusa rituksimab-ciklofosfamida, hidroksidaunomicina, onkovina, prednizolona i uočena je regresija lezije u usnoj duplji. Zaključak. Limfom usne duplje se obično prezentuje kao otok i može da imitira odonogenu infekciju. Važno je da stomatolog bude svestan ove mogućnosti, naročito ako je otok bezbolan i ako inicijalni tretman ne uspe.
Reference
Bidokhty, H.A., Mohtasham, N., Pazouki, M., Babakoohi, S. (2014) Primary diffuse large B-cell lymphoma of the mandible: A case report. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 26(1): 98-100
Gatter, K., Pezzella, F. (2010) Diffuse large B-cell lymphoma. Diagnostic Histopathology, 16(2): 69-81
Goto, M., Saito, T., Kuroyanagi, N., Sato, H., Watanabe, H., Kamiya, N., Kurita, K., Shimozato, K. (2016) Intraosseous lymphoma of the oral and maxillofacial regions: Report of our experiences, involving some difficult cases to be diagnosed. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 28(1): 41-46
Gutiérrez, A., Mestre, F., Pérez-Manga, G., Rodríguez, J. (2011) Diffuse large B-cell lymphoma in the older. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 78(1): 59-72
Kolokotronis, A., Konstantinou, N., Christakis, I., Papadimitriou, P., Matiakis, A., Zaraboukas, T., Antoniades, D. (2005) Localized B-cell non-Hodgkin's lymphoma of oral cavity and maxillofacial region: A clinical study. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 99(3): 303-310
Li, S., Young, K.H., Medeiros, L. J. (2018) Diffuse large B-cell lymphoma. Pathology, 50(1): 74-87
López-Guillermo, A., Colomo, L., Jiménez, M., Bosch, F., Villamor, N., Arenillas, L., Muntañola, A., Montoto, S., Giné, E., Colomer, D., Beà, S., Campo, E., Montserrat, E. (2005) Diffuse Large B-Cell Lymphoma: Clinical and Biological Characterization and Outcome According to the Nodal or Extranodal Primary Origin. Journal of Clinical Oncology, 23(12): 2797-2804
Martelli, M., Ferreri, A.J.M., Agostinelli, C., di Rocco, A., Pfreundschuh, M., Pileri, S.A. (2013) Diffuse large B-cell lymphoma. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 87(2): 146-171
Naz, E., Mirza, T., Aziz, S., Danish, F., Siddiqui, S.T., Ali, A. (2011) Frequency and clinicopathologic correlation of different types of non Hodgkin's lymphoma according to WHO classification. J Pak Med Assoc, 61(3): 260-3
Owosho, A.A., Bilodeau, E.A., Surti, U., Craig, F.E. (2014) Large B-cell lymphoma of the base of the tongue and oral cavity: a practical approach to identifying prognostically important subtypes. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 118(3): 338-347
Quang, S., Sicard, L., Samama, M., Benslama, L., Goudot, P. (2018) Mandibular lymphoma. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, 119(1): 49-51
Rodrigues, M.F.S.D., Mesquita, R.A., Rocha, L.A., Nunes, F.D., de Sousa, S.C.O.M. (2013) Immunoglobulin heavy chain gene rearrangement in oral B cell lymphomas. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 116(5): 607-613
Singh, A., Sood, N., Kaur, H., Garg, B., Munjal, M. (2014) Primary diffuse large B cell lymphoma of the base of tongue: A rare entity. American Journal of Otolaryngology, 35(3): 435-438
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1804121I
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka