Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 37, br. 1, str. 27-35
Optimalna količina azotnog đubriva u proizvodnji jabuke na livadskoj crnici
Agencija za pružanje intelektualnih usluga u poljoprivredi
Ključne reči: dinamika NO3-N; vegetativni rast; rodnost; optimalna doza azotnog đubriva
Sažetak
U ovom radu analizirane su najvažnije biološke osobine jabuke (vegetativna produktivnost, rodnipotencijal, prinos i kvalitet plodova) kod tri sorte (Ajdared, Zlatni Delišes - klon B i Velspur), kalemljene na podlogu M-9, sa aspekta optimalne ishrane azotom. Radi utvrđivanja optimalne doze azota za đubrenje jabuka, postavljen je ogled sa različitim dozama azota (N0, N1=150 kg N ha-1, N2=200 kg N ha-1, N3=300 kg N ha-1). Prateći dinamiku mineralnog azota u zemljištu 24 meseca kontinuirano, u datim pedoklimatskim uslovima, analizirane su sve pojave i promene na voćkama. Matematičkim putem izračunata je mineralizaciona sposobnost livadske crnice pod zasadom jabuke, na bazi sadržaja mineralnog azota u zemljištu i iznešene količine putem prinosa i biomase, čime su stvorene pretpostavke za davanje preporuke o normama đubrenja azotnim đubrivima u sličnim agroekološkim uslovima. Primenom optimalnih količina azotnih đubriva voćke imaju ujednačen rast i rodnost svake godine, krupnoća, kvalitet i zdravstvena ispravnost plodova su maksimalni, a zaštita životne sredine od ispiranja nitrata osigurana.
Reference
Bogdanović, D.M. (1985) Dinamika mineralnog azota u černozemu pod pšenicom. Zemljište i biljka, I, 63-76
Dierend,, i dr. (2007) Pome Fruit Plantmaster, Apple, Pear and Pomegranate. Oslo, Norway: Yara International ASA
Dong, S., Cheng, L., Scagel, C.F., Fuchigami, L.H. (2002) Nitrogen absorption, translocation and distribution from urea applied in autumn to leaves of young potted apple (Malus domestica) trees. Tree Physiology, 22(18): 1305-1310
Fuchigami, L.H., Nielsen, D., Nielsen, J. (2004) Modeling of growth stage and temperature on spring nitrogen uptake and modeling of apple crop load in relations to nitrogen reserve status and trunk size. u: Washington Tree Fruit Research, Agriculture and Natural Resources, University of California
Halsall, D.M., Gibson, A.H. (1985) Cellulose decomposion and association nitrogen fixation by mixed cultures of Cellulomonas gelida and Azospirillium sp. Or Bacillus macerans. Appl Environm. Microb, 50: 1021-1026
Jakovljević, M., Kresović, M. (2005) Azot u zemljištu. u: Kastori R. [ur.] Azot, agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad, str. 35-79., Monografija
Keserović, Z., Gvozdenović, D., Đurić, B. (1998) Biološke osnove rezidbe jabuke. Savremena poljoprivreda, 21: 13-21
Ličina, V., Jakovljević, M. (1994) An specific nitrogen (I5N) nutrition on grapes. u: Gerzabek M.H. [ur.] ESNA-XXIVth Annual Meeting, Varna, Book of Papers, Proc., Seibersdorf, Anex 8, pp. 1-8
Malaguti, D. (2001) Translocation of amino acids in the xylem of apple (Malus domestica Borkh.) trees in spring as a consequence of both N remobilization and root uptake. Journal of Experimental Botany, 52(361): 1665-1671
Manojlović, M., Ubavić, M., Bogdanović, D., Jarak, M., Milošev, D., Belić, M., Nešić, L., Đurić, S., Vasin, J., Šeremešić, S., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T. (2008) Đubrenje u održivoj poljoprivredi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Mika, A. (1992) Trends in fruit tree training and pruning systems in Europe. Acta Horticulturae, 322, str. 29-35
Milic, B., Magazin, N., Keserovic, Z., Doric, M. (2011) Flower thinning of apple cultivar Braeburn using ammonium and potassium thiosulfate - short communication. Horticultural Science, 38(3), 120-124
Wehrmann, J., Scharpf, H.C. (1979) Der Mineralstickstoffgehalt des Bodens als Maßstab für den Stickstoffdüngerbedarf (Nmin-Methode). Plant and Soil, 52(1): 109-126
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Mineralna ishrana strnih žita u sistemu integralnog ratarenja
Malešević Miroslav

Letop nauč rad Polj fak (2011)
Proređivanje cvetova i plodova jabuke u integralnoj i organskoj proizvodnji
Milić Biserka, i dr.

J Agricultural Sciences (Belgrade) (2015)
Uticaj BA i BA+GA4+7 na formiranje prevremenih grančica na jednogodišnjim sadnicama sorti jabuke
Radivojević Dragan D., i dr.