Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 37  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 2, str. 175-184
Kulturna diplomatija i njena uloga u zaštiti kulturnog blaga
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresaanikmarkovic@gmail.com, vbaltezarevic@megatrend.edu.rs
Projekat:
Ovaj rad je rezultat projekta FPISKL Materijalno i duhovno blago Kosova i Metohije - pravni aspekt. Projekat je pokrenut sporazumom Pravnog fakulteta sa Institutom za srpsku kulturu, Leposavić

Ključne reči: diplomatija; diplomati; pregovori; kulturna diplomatija; uništavanje; kulturno blago; prepoznavanje i identifikacija
Sažetak
U ovom naučnom radu urađena je analiza kulturne diplomatije i njene uloge u zaštiti kulturnog blaga, što je od suštinskog značaja za prepoznavanje i identitet jedne nacije, kulture i teritorije. Prilikom istraživanja i izrade naučnog rada, korišćene su metode analize, istorijski metod i induktivno-deduktivni metod. Još odavno se diskutovalo i insistiralo da se praktikuje kulturna diplomatija i da se na konvencionalan način propiše kako države treba međusobno da se odnose, t.j. kako da se izbegne ugrožavanje i uništavanje kulturnog blaga ugrožene države. Takva uputstva, konvencije i deklaracije su donete, prihvaćene i ratifikovane, ali ipak se, još uvek, događaju napadi sa ciljem da se postigne teritorijalna dominacija pri čemu je direktno ugroženo kulturno blago naroda i države. To znači i da još uvek postoje slabosti kulturne diplomatije i da je neophodno da se radi u pravcu prevazilaženja te slabosti. U ovom naučnom istraživanju posebno ćemo se osvrnuti i na upotrebu kulturne diplomatije u zaštiti kulturnog blaga srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Reference
*** (1982) Mexico City Declaration on Cultural Policies. u: World Conference on Cultural Policies, Mexico City, July 26-August 6
Berridge, G.R. (2005) Diplomacy, theory & practice. Basingstoke: Palgrave, 23-38; 3rd edition
Cunningham, G. (2005) Journey to become a diplomat: With a guide to careers in world affairs. FPA Global Vision Books, pp.137-142
Foradori, P., Giusti, S., Giovanni, L.A. (2018) Reshaping cultural heritage protection policies at a time of securitisation. International Spectator, 50(3): 86-101
Janev, I. (2013) Diplomatija. Beograd: Institut za političke studije
Marković, G. (2009) Zone zaštite kao faktor održivosti nepokretnih dobara na Kosovu i Metohiji na primeru manastira. 3-3
Markovski, D. (2017) Sovremeni diplomatski metodi i nivnata primena vo makedonskata diplomatija. Skopje: Fondacija Fridrih Ebert, str.49
Nye, J. (2004) Soft power: The means to success in world politics. New York: Public Affairs
Radović, V., Katanić, Z. (2018) Važnost valorizacije srpskog kulturno-istorijskog nasleđa Kosova i Metohije. 8-11
Saltirovska, Z. (2020) Zagrozuvanje i zaštita na kulturnoto nasledstvo vo vooruženite konflikti i pristapot na Republika Makedonija. dostupno na: http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/godzb/GZ63(2010)/ GZ63.37.%20%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%20 %D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%9C.pdf, str.533
Serbian Orthodox Church (1999) Destroyed or damaged Serbian Orthodox churches and monasteries in Kosovo and Metohija (June 13-Octobar 1, 1999)
Šutarov, V. (2020) Kultura i kulturna diplomatija vo vreme na pandemija. u: Filko, Zbornik radova, Štip: Univerzitet Goce Delčev, str.17
US Department of State (2005) Cultural diplomacy. The Linchpin of Public Diplomacy, U.S.Department of State, p.1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2102175N
primljen: 15.04.2021.
prihvaćen: 21.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka