Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 3, str. 546-559
Od ustanka do međunarodnog priznanja - vojska u stvaranju državnog identiteta Kneževine Srbije
aUniverzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: Srpska vojska; organizacija i opremanje vojske; diplomatija; međunarodni odnosi
Sažetak
Nasilje i ratna dejstva na prostoru bivše SFRJ tokom devedesetih dovelo je do fragmentacije prostora Balkana i otvorilo mnoga stara pitanja, ali i nove probleme. Srpski narod se našao u više država, koje su nekada bile deo jugoslovenske države. Zbog toga je značajno iznova kritički sagledavati istorijske primere razvoja srpske državnosti i izučavati političke i vojne odluke i događaje koji su doveli do stvaranja prve moderne srpske države. Okolnosti na unutrašnjem i međunarodnom planu koje su prethodile Drugom srpskom ustanku, iako u mnogome različite, imaju i pojedinih sličnosti sa današnjicom. Srpski narod je bio pod turskom vlašću, iscrpljen ratnim sukobima u Prvom srpskom ustanku, poprilično demoralisan, ali ipak odlučan da obezbedi nezavisnost od tuđina. Iako je uvreženo mišljenje da je Miloš Obrenović koristio primarno diplomatske metode, jasno je da je njegov krajnji oslonac u nastupu prema Porti, Beču i Petrogradu ipak bila vojna sila. On je poklanjao značajnu pažnju vojsci, nastojao da je sistemski i suštinski razvije i koristio je u odnosu na Turke, političke protivnike i kao argument za podršku nacionalnim ciljevima. Većina srpskih velikaša toga doba je delovala u skladu sa takvom politikom, što se može okarakterisati kao konstanta u nacionalnoj politici sve do konačne emancipacije na Berlinskom kongresu. Upravo je uspostavljanje i izgradnja vojske i njeno angažovanje u ostvarenju nacionalnih ciljeva Srbije tema ovog rada, uz međunarodne okolnosti koje su ključno uticale na njihovu realizaciju.
Reference
Barkawi, T. (2015) Diplomacy, war, and world politics. u: Sending, Ole Jacob; Pouliot, Vincent; Neumann, Iver B.; Sending, Ole Jacob; Pouliot, Vincent; Neumann, Iver B. [ur.] Diplomacy and the Making of World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, str. 55-79
Blagojević, V., Stojanović, S. (2015) Zašto rat, a ne međunarodni kongres 1914. godine? - neuspeh diplomatije i uloga Srbije u događajima koji su prethodili velikom ratu. Vojno delo, vol. 67, br. 3, str. 324-342
Čubrilović, V. (1983) Odabrani istorijski spisi. Beograd: Narodna knjiga
Deretić, N. (2008) Nacionalna istorija države i prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đorđević, Ž. (1984) Srpska narodna vojska - studije o uređenju narodne vojske Srbije - 1861-1864. Beograd: Narodna knjiga
Đukić, S. (2014) Školovanje srpskih oficira u Austro-Ugarskoj i Nemačkoj u XIX i prvoj deceniji XX veka. Vojno-istorijski glasnik, br. 1, str. 85-102
Đukić, S. (2013) Nastanak i razvoj vojne literature u Srbiji 1850-1912. godine. Vojno-istorijski glasnik, br. 2, str. 41-68
Janković, D., Mirković, M. (1989) Državnopravna istorija Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga
Jerotijević, Z. (2010) Istorija države i prava. Kraljevo: Laser
Jovanović, S. (1908) Političke i pravne rasprave. Beograd: Geca Kon
Jovanović, S. (1934) Vlada Milana Obrenovića - Knjiga druga. Beograd: Geca Kon
Kisovac, M.V. (1939) Diplomatski predstavnici. Beograd: M. Kisovac, doktorska disertacija
Ljušić, R. (2001) Istorija srpske državnosti. Srbija i Crna Gora - novovekovne srpske države. Novi Sad: Biblioteka Matice srpske, Knjiga II
Marković, R. (1957) Vojska i naoružanje Srbije Kneza Miloša. Beograd: Izdavačka ustanova Srpske akademije nauka
Milo, Đ. (1959) Narodna vojska u Srbiji 1861-1883. godine. Vojni istorijski glasnik, Beograd
Popov, Č., Živojinović, D., Marković, S. (2013) Dva veka moderne srpske diplomatije. Beograd: Balkanološki institut SANU
Potemkin, G. Istorija diplomatije, sveska druga - diplomatija novog doba 1872-1919. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Pršić, M. (1997) Kadrovi Srpske vojske od Prvog srpskog ustanka do izbijanja i u vreme Istočne krize. Vojnoistorijski glasnik, Beograd, 2-3
Raspopović, R. (1996) Diplomatija Cene Gore 1711-1918. Podgorica: Istorijski institut Crne Gore
Ratković-Kostić, S. (2007) Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Beograd: Vojnoistorijski institut
Reus-Smit, C., Nicholas, W.J., ur. (2015) Diplomacy and the Making of World Politics. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Stojančević, V., i dr. (1994) Istorija Srpskog naroda od Prvog ustanka do Berlinskog kongresa 1804-1878. Beograd: Srpska književna zadruga, peta knjiga, I tom
Stojković, M. (1983) Istorija diplomatije - izbor tekstova. Beograd: Centar za međunarodne studije, FPN
Tatić, U. (2013) Ipolit Monden u Srbiji - prvi boravak (1853-1855). Vojno-istorijski glasnik, br. 1, str. 71-79
Tomac, P. (1968) Ratovi i armije XIX veka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1803546B
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka