Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 10 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 3, str. 504-526
Rat i diplomatija u Grčkoj 1917. godine u svetlu 'pokroviteljske politike' velikih sila na Balkanu
nema
Ključne reči: rat; diplomatija; Balkan; Srednji istok; Solunski front; kralj Konstantin; Elefterios Venizelos; Velika Britanija; Francuska; Italija
Sažetak
Strategijski razvoj vojnih operacija na Solunskom frontu tokom 1917, kao i diplomatski procesi u korelaciji sa njima, u malom odslikavaju decenijske tendencije politike Velikih sila na prostoru Balkana, između ostalog, njihova nastojanja da se ova 'oblast snabdevanja i tranzita' očuva kao 'bezbedna trasa prema Istoku'. Brojnost i multinacionalni karakter vojski koje su se u 'utvrđenom logoru Soluna' nalazile od momenta njegovog formiranja i sukobljavale do proboja fronta, događaja koji je u velikoj meri uticao na ishod Velikog rata, kao i intenzitet diplomatskih inicijativa sa ciljem da se teritorija ideološki, ali i teritorijalno podeljene Grčke zauzme ili pak zadobije pristanak njenih političkih lidera za ulazak zemlje u rat, navodi nas da ratni sukob na navedenom prostoru, okarakterišemo kao 'mali svetski rat za Makedoniju'. Značaj ove oblasti postaje još upadljiviji ukoliko se kontekst ekspanzije Velikih sila prema Bliskom i Srednjem istoku dodatno rasvetli pojašnjenjem delovanja 'Atinske obaveštajne službe', uvidom u geostrateški značaj Kipra, ali i savezničko delovanje na 'neutralnoj' grčkoj teritoriji tokom navedenog hronološkog odseka, a koji su bili od suštinskog značaja za dalji razvoj operacija na Solunskom frontu. Odsudna 1917. godina označila je spremanje ratnog ishoda 1918. godine.
Reference
*** Ψηφοποιημένο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Αθήνα
Bjelajac, M. (2014) Zašto revizija 1914-2014 - stare i nove kontroverze o uzrocima prvog svetskog rata. Beograd: Odbrana
Bjelajac, M.S. (2010) Diplomatija i vojska - Srbija i Jugoslavija 1909-1999. Beograd
Breidel - Familienarchiv (2004) Novine: Εμπρός, Μακεδονία Magazini: Ιστορία εικονογραφημένη. Αθήνα, Τεύχος 25, Literatura na srpskom jeziku
Ekmečić, M. (1992) Ratni ciljevi Srbije 1914-1918. Politika, Beograd
Leondaritis, G. (2005) Grčka u Prvom svetskom ratu 1917-1918. Atina: M.I.E.T
Mihalopulos, D. (2012) Nacionalni raskol, Jedna druga dimenzija. Atina: Pelazgos
Milošević, M. (1997) Srbija i Grčka 1914-1918. u: Iz istorije diplomatskih odnosa, Zaječar
Pećinar, A.M. (2016) Srpsko-grčki diplomatski i saveznički odnosi 1912-1918. Beograd: Medija centar Odbrana
Petrović, Z.P. (2014) Reality of the new Balkans: Serbian positions. u: New Balkans and Europe-Peace, Development, Integration- Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans, Proceedings of the Tenth ECPD International Conference, Belgrade
Zahariev, Z. (2014) The Balkans-the old/new European apple of discord. u: New Balkans and Europe-Peace, Development, Integration- Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans, Proceedings of the Tenth ECPD International Conference, Belgrade
Zečević, M., Milošević, M., ur. (1991) Diplomatska prepiska Srpske vlade 1917 god. - zbirka dokumenata. Beograd: Narodno delo
Živojinović, D. (2008) Nevoljni ratnici, Velike sile i Solunski front (1914-1918). Beograd
Ελια, Ψ.Α.Β. Αρχείο Ελ. Βενιζέλου. Φάκελος 04-168
Εμμ, Π.Ν. (2008) Elefterios Venizelos i Makedonija 1914-1918 - značaj bitke kod Skra. Hania
Επιτελείο, Σ.Γ. (1993) Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-1918. Aθήνα
Ιδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου και της αντίσοιχης περιόδου (2004) Νίκα Πολυχρονοπούλου Κλαδά, Ιστορικό Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου. Αθήνα, Φάκελος 36, Φάκελος 37
Χατζηδημητρίου, B.T. (2015) Rat i diplomatija na Srednjem Istoku. u: Delovanje Lorensa od Arabije, Atina
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1803504P
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka