Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 2, str. 84-104
Diplomatski azil problemi i kontroverze
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke
Ključne reči: diplomatski azil; eksteritorijalnost; nepovredivost diplomatskih prostorija; diplomatska misija; Konvencija o diplomatskom azilu; slučaj Haja de la Tore; Latinska Amerika; diplomatsko pravo
Sažetak
Ustanova diplomatskog azila jedno je od najspornijih pitanja diplomatskog, uopšte međunarodnog prava. Kao pravni institut, zvanično je priznat jedino u zemljama Latinske Amerike, dok je u drugim krajevima sveta dodeljivan povremeno i sporadično najviše iz humanitarnih razloga, tj. zaštite lica koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život. Diplomatski azil specifičan je po tome što se daje u zgradi diplomatske misije, na ratnom brodu ili ratnom vazduhoplovu, dakle izvan teritorije države. Davanje diplomatskog azila često dovodi do sukoba između principa suvereniteta teritorijalne države i principa nepovredivosti prostorija diplomatske misije. Naime, država prijema ne sme da naruši nepovredivost prostorija diplomatske misije ni u kom slučaju, bez obzira na to da li je neka osoba tamo potražila utočište. U radu se analizira osnov nastanka diplomatskog azila koji se rađa iz principa eksteritorijalnosti. Takođe, navodi se pravno regulisanje prava azila u zemljama Latinske Amerike, obrađuje se presuda Međunarodnog suda pravde u slučaju peruanskog političara Haja de la Torea, razmatra se praksa dodeljivanja azila van latinoameričkog kontinenta. Analizira se problem diplomatskog azila sa aspekta diplomatskog prava (ovaj institut nije predviđen Konvencijom o diplomatskom pravu) Na kraju, ispituje se najnoviji primer diplomatskog azila u slučaju Džulijana Asanža koji se sklonio u ambasadu Ekvadora u Londonu kako bi izbegao ekstradiciju Švedskoj radi optužbe za seksualni delikt. Zaključuje se da je primena diplomatskog azila van latinoameričkog kontinenta rizična i nema garancija da bude uspešna u praksi.
Reference
*** (1950-1951) Asylum judgement (Colombia v. Peru). ICJ Reports, (20.11. 1950), (13.6.1951)
*** (2012) Statement of the government of the Republic of Ecuador on the asylum request of Julian Assange. Ecuadiorian Ministry of Foreign affairs, trade and integration, 16. 08. 2012, (10. 05. 2014), www.ecuador.org/blog/?=2120
*** (2012) Foreign secretary statement on Ecuadorian governments decision to offer political asylum to Julian Assange. Foreign and Commonwealth office, 16.08.2012, www.fco.gov.uklen/news/latestnews/?view=news&id=800710782, (11.05.2014)
*** (1987) Diplomatic and consular premises act. www.legislation.gov.uk./ukpga/1987/46, (11.05.2014)
*** (2000) The state of the world refugees, chapter 5: Chile under general Pinochet. Geneva: UNHCR
Andrassy, J. (1990) Međunarodno pravo. Zagreb: Školska knjiga
Baburin, S. (2009) Svet imperija - teritorija države i svetski poredak. Beograd: Pressing
Bayer, V. (1967) Pravni položaj konzulata i članova konzulata u krivičnom postupku. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1. str. 75-90
Đorđević, S., Mitić, M. (2000) Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Javno preduzeće Službeni list SRJ
Geršić, G. (1995) Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova Službeni list SRJ
Janković, B. (1988) Diplomatija. Beograd: Naučna knjiga
Kreća, M. (2011) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Lama, M.M. (2005) Diplomacia contemporeanea: Teoria y practica para el ejercicio profesional. Santo Domingo: Editora Carripio
Lopičić, Đ. (2006) Studije i ogledi o konzularnim odnosima. Beograd: Đorđe Lopičić
Murty, B.S. (1989) The international law of diplomacy: The diplomatic instrument and world public order. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers
Račić, O., Dimitrijević, V. (1988) Međunarodne organizacije. Beograd: Savremena administracija
Rosito, A.M. (1987) Diplomatic asylum: the United States and Latin America; a comparative analysis. Brooklyn Journal of International Law, no. 13. str. 111-135
Satow, E. (1979) Guide to diplomatic practice. London - New York: Longmans, 5th edition
Shaw, M.N. (2008) International law. New York: Cambridge University Press, 6th edition
Vark, R. (2012) Diplomatic asylum; Theory, practice and the case of Julian Assange. u: Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences, no. 11, str. 240-259
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1502084t
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.

Povezani članci