Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 1, str. 176-195
Merenje buke i vibracija u kabini helikoptera Mi-8
Vojska Srbije, 3. bataljon veze, Niš

e-adresas.ivica74@yahoo.com
Ključne reči: helikopter; direktiva; vibracije; buka; merenje
Sažetak
Buka i vibracije predstavljaju jedan od osnovnih negativnih elemenata radne sredine. Cilj ovog istraživanja bio je da se merenjem utvrdi veličina tog uticaja na pilota i članove posade helikoptera. Dobijeni rezultati upoređeni su sa upozoravajućim i graničnim vrednostima koje su određene postojećim direktivama Evropske komisije iz oblasti buke i vibracija. Upoređivanjem rezultata došlo se do zaključka da su izmerene vrednosti neprihvatljive sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu i da premašuju dozvoljene. Merenjima je utvrđeno da postoji opasnost od pojave profesionalnih oboljenja kod članova posade i da je potrebno preduzimati mere za smanjenje štetnog uticaja buke i vibracija na ljudstvo u helikopteru.
Reference
*** (2003) Direktiva Evropske komisije o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima u odnosu na izloženost radnika rizicima koji prozilaze iz fizičkih uticaja (buke). 10/EC
*** (2002) Direktiva Evropske komisije o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima u odnosu na izloženost radnika rizicima koji prozilaze iz fizičkih uticaja (vibracije). 44/EC
Arandjelović, M., Jovanović, J. (2009) Medicina rada. Niš: Medicinski fakultet, prvo elektronsko izdanje za studente integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija, preuzeto 11. Juna 2011. Sa http://www.medradanis.rs/docs/knjiga_medicina_rada.pdf
Cvetković, D.S., Praščević, M.R. (2005) Buka i vibracije. Niš: Univerzitet
Davis, J.R., Johnson, R., Stepanek, J., Fogarty, J.A. (2010) Fundamentals of Aerospace Medicine. Wolters Kluwer Health, 4th
ISO (1997) Standard za mehaničke vibracije i šok - proračun izlaganja ljudi vibracijama celog tela. 2631-1
Kasin, J.I., Mansfield, N., Wagstaff, A. Whole body vibration in helicopters: Risk assessment according to the European vibration directive. Loughborough University
Praščević, M., Cvetković, D. (2005) Buka u životnoj sredini. Niš: Fakultet zaštite na radu
Vidaković, A. (2002) Osnovi medicine rada. Beograd: CIBIF Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
von Gierke, H.E., Brammer, A.J. (2002) Effects of Shock and Vibrations on Humans. u: Harris' Shock and Vibration Handbook, [e-book]. Preuzeto sa http://nguyen.hong.hai.free.fr/EBOOKS/SCIENCE%20AND%20ENGINEERING/MECANIQUE/DYNAMIQUE-VIBRATION/Shock%20&%20Vibration%20Handbook.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg64-7714
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci