Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 7-9, str. 601-618
Oglašavanje i konkurencija - efekti primene
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Pristup pravosuđu - instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije

Ključne reči: obmanjujuće i komparativno oglašavanje; direktiva; acquis communautaire; konkurencija; potrošači; etika
Sažetak
U ovom radu pažnja autora usmerena je na dve forme konkurentskog oglašavanja - obmanjujuće i komparativno. Njihov zajednički imenitelj sadržan je u velikom broju različitih aktivnosti kojima kompanije komuniciraju sa pojedincima, grupama ili javnošću, u obliku ličnih ili bezličnih poruka, radi usklađivanja međusobnih interesa i potreba. I dok je obmanjujuće reklamiranje zabranjeni vid koji se sankcioniše, komparativno oglašavanje načelno je dopušteno, mada ne uvek i moralno opravdano. Nova konkurencija ne zasniva se na onom šta kompanija proizvodi, već na onom šta dodaje svojim proizvodima u obliku ambalaže, oglašavanja, usluga, savetovanja kupaca i dr. Premda je reklamiranje važan element u uspešnom prezentovanju roba i usluga, postoji veliki broj nedopuštenih trgovinskih aktivnosti kojima se prodavci mogu služiti. Nacionalna pravila usvojena da zaštite ekonomske interese potrošača mogu ograničiti trgovinu ukoliko se razlikuju od države do države. Ovo može uticati na različite tehnike nacionalnih mera zaštite prava potrošača, uključujući suzbijanje obmanjujućih opisa proizvoda, ukidanje nelojalne konkurencije i zabranu obmanjujućeg reklamiranja. Pored sumiranja rezultata obeleženih Direktivom 84/450/EC, ali i brojnih kontroverzi koje su pratile njenu implementaciju u nacionalnu regulativu pojedinih država članica, učinjen je pokušaj da se da odgovor na neka sporna pitanja, među kojima je i stvarna nadležnost Evropske unije i potreba za nadnacionalnom primenom prava u sferi potrošačkih ugovora, posebno u domenu oglašavanja.
Reference
*** (1992) Direktiva 92/41, OJ 1992 L158
*** (1998) Direktiva 98/27, OJ 1998 L166/51
*** (1984) Directive 84/450/EEC of September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of Member States concerning misleading advertising. Official Journal, L250/17
*** (2001) Direktiva 2001/37, OJ 2001 L194/26
*** (2003) Direktiva 2003/33. Official Journal, L152/16
*** (1989) Direktiva 89/552, OJ 1989 L298/23
*** (1989) Direktiva 89/622, OJ 1989 L359/1
Bovee-Courtland, L., Thill, J.V., Dovel, G.P., Burk-Wood, M. (1995) Advertising excellence. McGraw-Hill
Collins, A.M. (1992) Commercial speech and the free movement of goods and services at community law. u: Human Rights and Constitutional Law, Dublin: Butterworths, str. 52
des Jardins, J. (2006) An introduction to business ethics. New York: McGraw-Hill
Duina, F., Kurzer, P. (2004) Smoke in your eyes: The struggle over tobacco control in the European Union. Journal of European Public Policy, br. 11/ str. 57
Hutchinson, A. (1990) Money talk: Against constitutionalizing (commercial) speech. Canadian Bussunes Law Journal, br. 17/str. 2
Isaac, B. (2000) Brand protection matters. London: Sweet & Maxwell
Marić, R. (2008) Etički problemi oglašavanja. Acta economica, Banja Luka, br. 9, str. 37
Micklitz, H.W., Kessler, J. (2002) Marketing practices regulation and consumer protection in the EC member states and the US. Baden-Baden: Nomos, str. 67
Micklitz, H.W., Norbert, R., Rott, P. (2009) Understanding EU consumer law. Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, str. 66
Shiner, R.A. (2003) Freedom of commercial expression. Oxford: Oxford University Press
Skouris, W., ur. (1994) Advertising and constitutional rights in Europe. Baden-Baden: Nomos, str. 34
Starčević, S. Mogućnost i efekti primene komparativnog oglašavanja. DOI:10. 2298/EKA07710905, str. 91
Weatherill, S. (2005) EU consumer law and policy. Cheltenham: Edward Edgar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.