Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 84, br. 3, str. 199-215
Odgovornost za štetu zbog izbacivanja predmeta ili prosipanja tekućina iz prostorija
Panevropski univerzitet 'Apeiron', Fakultet pravnih nauka, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: odgovornost; šteta; prostorija; izbacivanje; prosipanje
Sažetak
Predmet razmatranja je posebna vrsta objektivne odgovornosti za štetu imaoca prostorije koji ne odgovara za vlastite radnje, već za radnje drugih, nepoznatih lica - počinilaca štete. Postojanje odgovornosti na strani imaoca se opravdava rizikom korišćenja odnosno uživanja prostorije.
Reference
*** (1946) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donesenih prije 06. aprila 1941. i za vrijeme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, br. 86
*** (2001-2008) Zakonot za obligacionite odnosi. Služben vesnik na Republika Makedonija, br.18/01, 04/02, 05/03 i 84/08
*** (2003) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske. Sl. novine FBiH, br. 29
*** (1992) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21
*** (1992-1993) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srpske. Službeni list RBiH
*** (2009) Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije II knjiga - Obligacioni odnosi. Beograd: Izdavač Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, str. 74
Antić, O. (2009) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik, 505-506
Bajalović, L. (1954) Osnovi građanskog prava II. u: Obligaciono pravo (Opšti dio), Beograd: Naučna knjiga
Cigoj, S. (1978) Građanska odgovornost. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: NIU Službeni list SFRJ, I-III, tom prvi
Jakšić, S. (1960) Obligaciono pravo. Sarajevo: Veselin Masleša
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Marković, L. (1997) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Novaković, R.K. (1940) Šteta i njena naknada - po Marselu Planiolu i ostalim piscima. Beograd: Medjunarodna knjižarnica
Romac, A. (1983) Rječnik rimskog prava. Zagreb: Informator, str. 383
Vuković, M. (1971) Odgovornost za štete. Zagreb: Prosvjeta, II dopunjeno izdanje
Wolff, K. (1923) Verbotenes Verhalten. Wien-Leipzig
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1203199S
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka