Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Uticaj premije rizika zemlje ulaganja na vrednost procenjenog preduzeća
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresasanjavbegovic@gmail.com
Ključne reči: premija rizika zemlje ulaganja; stopa prinosa sopstvenog kapitala; vrednost preduzeća; diskontovanje; novčani tokovi
Sažetak
Mnoge poslovne odluke se donose na osnovu procenjene vrednosti preduzeća. Determinante koje određuju vrednost preduzeća procenjenog na osnovu diskontovanih novčanih tokova su objektivne pretpostavke o kretanju novčanih tokova u budućem periodu, konstantna stopa rasta preduzeća u rezidualnom periodu i diskontna stopa. Prilikom izračunavanja diskontne stope potrebno je uzeti u obzir i premiju rizika zemlje ulaganja, koja zavisi od ocene političke stabilnosti zemlje ulaganja, njenog pravnog sistema, poreskih stopa, stabilnosti valute i drugih parametara. Kao takva, premija rizika zemlje ulaganja ima uticaj na rezultat procene, a time i na poslovnu odluku investitora. U radu će biti predstavljeni različiti načini određivanja premije rizika zemlje ulaganja, njihove prednosti i ograničenja, kao i to na koji način fluktuacije premije rizika utiču na procenjenu vrednost preduzeća. Pri utvrđivanju uticaja premije rizika zemlje ulaganja na vrednost procenjenog preduzeća diskontovanjem novčanih tokova, napraviće se osvrt na zakonske propise o metodologiji procene vrednosti preduzeća u Republici Srbiji.
Reference
*** (2001) Uredba o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine. Službeni glasnik RS., br. 45
*** (2001) Premija za rizik na ulaganje u SRJ za period oktobar 2000 - april 2001. Službeni glasnik RS, br. 60
*** (2001) Realna stopa prinosa na ulaganje bez rizika za period oktobar 2001 - april 2002. Službeni glasnik RS, br. 60
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa. Podgorica: Modus - Centar za statistička istraživanja i prognoze
Damodaran, A. Country default spreads and risk premiums. From http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (29. 03. 2013)
Damodaran, A. (2012) Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications
Damodaran, A. (2002) Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset. New York: John Wiley & Sons
Dimitrijević, D. (2006) Određivanje diskontne stope metodom 'zidanja' kao jedan od koraka metode diskontovanja novčanih tokova. Ekonomski horizonti, 8(1-2): 133-149
Poznanić, V., Cvijanović, J.M. (2011) Metode vrednovanja preduzeća - monografija. Beograd: Ekonomski institut
Rodić, J., Filipović, M. (2010) Procena vrednosti preduzeća. Beograd: Asimex
Standard & Poors ratings services Sovereign ratings and country T&C. From Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DTC_Assessments_3_29_13.pdf&blobheadername
Stowe, J., Robinson, R., Pinto, J., Meleavey, D. (2002) Analysis of equity investments: Valuation. Charlottesville: Association for Investment Management and Research
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2014.