Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 49, br. 1, str. 134-152
Kompleks superiornosti i inferiornosti, školsko postignuće i neki aspekti self koncepta
Srednja škola unutrašnjih poslova, Sremska Kamenica
Sažetak
Predmet izvedenog istraživanja bio je pokušaj da se utvrdi da li postoje razlike između budućih policajaca različitog uzrasta i učenika drugačijeg srednjo­školskog usmerenja u nekim aspektima self koncepta, kompleksa superiornosti i inferiornosti i njihov uticaj na školsko postignuće. Istraživanje je sprovedeno na uzorku koji je brojao 414 učenika prvog i četvrtog razreda srednje škole. Učenici obe škole bili su muškog pola. Na osnovu rezultata istraživanja ustanovljeno je da: - postoji statistički značajna razlika između budućih policajaca i učenika srednje mašinske škole - postoji statistički značajna razlika između učenika različitog uzrasta postoji statistički značajna razlika između učenika različitog uzrasta i školskog uspeha.
Reference
Adler, A. (1989) Individualna psihologija - praksa i teorija. Novi Sad: Matica srpska
Adler, A. (1989) O nervoznom karakteru. Novi Sad: Matica Srpska
Adler, A. (1989) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Matica srpska
Adler, A. (1989) Psihologija deteta. Novi Sad: Matica srpska
Adler, A. (1989) Smisao života. Novi Sad: Matica srpska
Barišić, T. (1995) Konstrukcija, metrijske karakteristike i faktorska struktura skupa indikatora za procenu kompleksa inferiornosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Burns, R.B. (1988) The self concept: Theory, measurement, development and behavior. London, itd: Longman
Dmitrić, M. (2005) Relacije kompleksa inferiornosti - superiornosti i anksioznosti kod dece starijeg osnovno-školskog uzrasta. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Fulgosi, A. (1985) Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga
Havelka, N.N. (1992) Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hrnjica, S. (1992) Zrelost ličnosti - pokušaj teorijskog određenja i empirijske procene. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jeličić, B. (2004) Self koncept i konativne dimenzije Ajzenkovog tipa kod učenika Srednje škole unutrašnjih poslova. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Kapor-Stanulović, P. (1988) Na putu ka odraslosti - psihički razvoj i psihosocijalni aspekti zdravlja mladih. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kolarić, M. (2004) Povezanost slike tela i nekih aspekata self koncepta kod srednjoškolaca. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Krsmanović, M. (2003) Socijalna anksioznost, školsko postignuće i neki aspekti self koncepta
Krstić, D. (1991) Psihološki rečnik. Beograd: Savremena administracija
Majkić, J. (2006) Školsko postignuće, obrazovni profil i self koncept. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Mandić, P.D., Tanacković, S.J., Tanacković, D.J. (1984) Učenikova slika o sebi i vaspitni rad u školi. Sarajevo: Svjetlost
Mihić, Lj. (1995) Konstrukcija, metrijske karakteristike i faktorska struktura skupa indikatora za procenu kompleksa superiornosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Nikolić, M. (1997) Self koncept u srednjem životnom dobu. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Oljača, M. (1996) Self koncept i razvoj. Novi Sad: Filozofski fakultet
Popadić, J. (1997) Self koncept u mlađem odraslom dobu. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
Rakić, B.Đ. (1983) Ko sam ja - susret sa sobom. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Ruk, Đ., Momčilov, T. (1996) Relacije između kompleksa superiornosti merenog skalom SUCOMP i Eysenck-ovih dimenzija ličnosti EPQ - (R'96). u: Genc L. i Ignjatović I. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 3, str. 167-176
Šakotić, J. (1996) Povezanost kompleksa inferiornosti i pasivne zavisnosti u partnerskim odnosima. Novi Sad: Filozofski fakultet, diplomski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2008.