Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:209
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:170

Sadržaj

članak: 1 od 52  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 49, br. 6, str. 815-825
Najvažnije bolesti i štetočine pasulja i boranije i mogućnost njihovog suzbijanja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresavukovic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200117)

Sažetak
Proizvodnja pasulja i boranije se kod nas odvija na relativno malim površinama, a dodatno je ugrožena prisustvom raznih štetnih agenasa. Ekonomski značajne bolesti pasulja i boranije su poleganje rasada i palež klijanaca (prouzrokovač Pythium sp.), fuzariozno uvenuće (prouzrokovač Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli), siva trulež (prouzrokovač Botrytis cinerea), bela trulež (prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum), rđa pasulja (prouzrokovač Uromyces phaseoli), antraknoza (prouzrokovač Colletotrichum lindemuthianum), siva pegavost lista (Mycosphaerella pinodes), mrka pegavost ili bakteriozna plamenjača (prouzrokovač Xanthomonas campestris pv. phaseoli) i virus mozaika pasulja. Za suzbijanje prouzrokovača oboljenja u usevima pasulja i boranije kod nas je registrovano pet preparata na bazi četiri aktivne supstance. Značajne štetočine pasulja i boranije u našoj zemlji su crna repina vaš (Aphis fabae), trips (Kakothrips robustus), biljne vaši (fam. Aphididae), pamukova sovica (Helicoverpa armigera), kao i obični paučinar i atlantski pregalj (Tetranichus urticae i Tetranichus turkestani). Za suzbijanje štetočina u usevu pasulja i boranije je registrovano osam preparata, na bazi sedam aktivnih supstanci. Cilj ovog rada je bio da se za ekonomski najznačajnije patogene i štetočine pasulja i boranije prikažu registrovana sredstva za zaštitu bilja za njihovo suzbijanje u Republici Srbiji, razvrstana prema mehanizmima delovanja.
Reference
*** (2018) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji. Društvo za zaštitu bilja Srbije, Devetnaesto, izmenjeno i dopunjeno izdanje
*** (2020) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Republika Srbija-Republički zavod za statistiku
Balaž, F., Balaž, J., Tošić, M., Stojšin, V., Bagi, F. (2010) Fitopatologija, bolesti ratarskih i povrtarskih kultura. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Poljoprivredni fakultet
FRAC (2020) General principles of fungicide resistance management from FRAC. http://frac-online.org/Resistance/Overview.asp
IRAC (2020) Insecticide resistance action committee mode of action classification scheme
Kereši, T., Konjević, A., Popović, A. (2019) Posebna entomologija 2. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Najafabadi, S.S., Shoushtari, R., Zamani, A.A., Arbabi, M., Farazmand, H. (2014) Life parameters of tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on six common bean cultivars. Journal of Economic Entomology, 107(2): 614-622
Spasić, R. (2009) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji. Biljni lekar, broj 3-4; Društvo za zaštitu bilja Srbije
Todorović, J., Vasić, M., Todorović, V. (2008) Pasulj i boranija. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Vuković, S., Inđić, D., Rekanović, E. (2015) Fungicidi u zaštiti krompira od prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans (Mont.) de Bary) i crne pegavosti (Alternaria solani Sorauer) i antirezistentna strategija. Biljni lekar, vol. 43, br. 6, str. 690-700
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/BiljLek2106815V
objavljen u SCIndeksu: 19.11.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka