Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 38, br. 1-2, str. 55-58
Akutna disekcija aorte kod bolesnika sa suspektnim feohromocitomom
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje'
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje' + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresamiss.sagic@gmail.com
Sažetak
Uvod: Disekcija aorte je jedno od najhitnijih stanja u kardiovaskularnoj hirurgiji. Preko 40% pacijenata ne stigne do ustanove tercijarnog tipa, a više od četvrtine umire u prvih 24 časa po nastanku disekcije. Prikaz slučaja: Muškarac star 37 godina primljen je na Institut sa jakim retrosternalnim bolovima, koji su bili refraktorni na vazodilatatornu terapiju nitroglicerinom. Suspektna disekcija aorte dijagnostikovana je multidetektorskom kompjuterizovanom tomografijom (MDCT) grudnog koša i transtorakalnim ehokardiografskim pregledom (TTE). Na MDCT grudnog koša i abdomena registrovana je velika, heterogena, feohromocitomu slična masa nadbubrežne žlezde. Zbog hemodinamske nestabilnosti bolesnika i hitnosti operacije, indikovano endokrinološko ispitivanje i kompletna dijagnostika potencijalnog feohromocitoma su odloženi za period nakon operativnog lečenja. Diskusija i zaključak: U lečenju bolesnika sa suspektnim feohromocitomom i akutnom disekcijom aorte, od krucijalnog značaja je obezbediti hemodinamsku stabilnost pre same hirurške intervencije. Hronična vazokonstrikcija, uzrokovana visokim vrednostima cirkulišućih kateholamina, može izazvati tešku, malignu hipertenziju. Da bi se prevazišli najvulnerabilniji periodi, uvod u anesteziju i perioperativne hemodinamske oscilacije, u upotrebi je kratkodelujući alfa-1 adrenergički blokator - fentolamin. Najveći izazov za anesteziologa u lečenju feohromocitoma i posledične disekcije aorte predstavlja brzo prepoznavanje simptoma bolesti i blagovremeno postavljanje prave dijagnoze, kako bi se smanjio mortalitet.
Reference
Augoustides, J.G., Pantin, E.J., Cheung, A.T. (2011) Thoracic Aorta. u: Kaplan's Cardiac Anesthesia: The Echo Era, Missouri: Saunders, Elsevier Inc, str. 637-674
Därr, R., Lenders, J.W.M., Hofbauer, L.C., Naumann, B., Bornstein, S.R., Eisenhofer, G. (2012) Pheochromocytoma - update on disease management. Therapeutic advances in endocrinology and metabolism, 3(1): 11-26
Domi, R., Laho, H. (2012) Management of pheochromocytoma: Old ideas and new drugs. Nigerian Journal of Clinical Practice, 15(3): 253
Kota, S., Kota, S., Meher, L., Jammula, S., Panda, S., Modi, K. (2012) Coexistence of pheochromocytoma with uncommon vascular lesions. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 16(6): 962
Matadial, C., Giquel, J., Martinez-Ruiz, R. (2013) Concomitant elective resection of pheochromocytoma and repair of aortic abdominal aneurysm. JRSM Cardiovascular Disease, 2: 1-4
Myklejord, D.J. (2004) Undiagnosed Pheochromocytoma: The Anesthesiologist Nightmare. Clinical Medicine & Research, 2(1): 59-62
Zheng, S., Sun, Y., Meng, X., Zhang, H., Hou, X., Wang, J., Gao, F. (2005) Surgical management for Stanford A aortic dissection. Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of surgery], 43(18): 1177-80
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/sjait1602055L
objavljen u SCIndeksu: 12.08.2016.
Creative Commons License 4.0