Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 33, br. 4, str. 234-237
Arterijska hipertenzija i disekcija aorte
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti

e-adresatanjapopov@ptt.rs
Sažetak
Uvod. Disekcija aorte je hitno stanje u kardiologiji i kardiohirurgiji sa visokim mortalitetom. Najćešći faktor rizika povezan sa disekcijom je arterijska hipertenzija i to uglavnom loše regulisana. Prikaz slučaja. Bolesnica u 22. godini života i IV mesecu trudnoće hitno hirurški lečena zbog disekcije aorte DeBakey tip I, učinjena intervencija po Bentalu, a drugog postoperativnog dana zbog intrauterine smrti ploda evakuacijona kiretaža. Sada primljena zbog tromboze veštačke aorten valvule, prethodno nekoliko dana nije uzimala antikoagulantnu terapiju. Bolesnik u 57. godini života hitno hirurški lečen zbog disekcije aorte DeBakey tip I, učinjena interpozicija tubus grafta u ascedentnu aortu. Sada primljen zbog neregulisane rezistentne hipertenzije. Pri prijemu u rutinskim analizama ustanovljena hipotireoza sa nemerljivo visokim vrednostima TSH. Započeta supstitucija levotiroksinom. Zaključak. Disekcija aorte nakon hirurškog lečenja prelazi u hroničnu fazu i zahteva kontinuirano i redovno lekarsko praćenje, adekvatnu regulaciju arterijske hipertenzije i pravovremeno registrovanje mogućih komplikacija.
Reference
Chiappini, B., Schepens, M., Tan, E., Dell, A.A., Morshuis, W., Dossche, K., Bergonzini, M., Camurri, N., Reggiani, L.B., Marinelli, G., di Bartolomeo, R. (2005) Early and late outcomes of acute type A aortic dissection: analysis of risk factors in 487 consecutive patients. European heart journal, 26(2): 180-6
Eggebrecht, H., Schmermund, A., von Birgelen, C., Naber, C.K., Bartel, T., Wenzel, R.R., Erbel, R. (2005) Resistant hypertension in patients with chronic aortic dissection. J Hum Hypertens, 19: 227-231
Hagan, P.G., Nienaber, C.A., Isselbacher, E.M., Bruckman, D., Karavite, D.J., Russman, P.L., Evangelista, A., Fattori, R., Suzuki, T., Oh, J.K., Moore, A.G., Malouf, J.F., Pape, L.A., Gaca, C., Sechtem, U., Lenferink, S., Deutsch, H.J., Diedrichs, H., Marcos, R.J. (2000) The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. JAMA, 283(7): 897-903
Immer, F.F., Bansi, A.G., Immer-Bansi, A.S., i dr. (2003) Aortic Dissection in Pregnancy: Analysis of Risk Factors and Outcome. Ann Thorac Surg, 76: 309-14
Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) (2014) ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. European Heart Journal, Dostupno na: www.escardio.org/guidelines http://www.escardio.org/guidelines
Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC) (2011) ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy. European Heart Journal, 32, 3147-3197
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/siks1404234P
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.