Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:41

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 14, br. 1, str. 52-58
Disekcija aorte - možemo li sprečiti KPCR i dati drugu šansu životu
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

e-adresavesnapopratina@yahoo.com
Sažetak
Uvod: disekcija aorte spada u najurgentnija stanja i kao takva predstavlja moru svim lekarima koji se bave urgentnom medicinom. Mortalitet je visok čak i kod blagovremeno postavljene dijagnoze. Obzirom da se prezentuje raznolikom simptomatologijom dijagnoza je teška. Ukoliko se leči kao AKS, što se najčešće dešava, direktno utičemo na lošiju prognozu. Stopa preživljavanja bolesnika sa disekcijom tipa A i B (tip III) veoma je niska. Dvadeset četiri sata preživi 21% bolesnika koji su mlađi od četrdeset godina. U istraživanju koje je trajalo 27 godina, mortalitet je bio 68% za 48h. Cilj rada: je da ukažemo da nizom mera i aktivnosti, kao što je brza i tačna dijagnoza, hitan transport do bolnice, adekvatna terapija, možemo da sprečimo KPCR i damo novu šansu životu. Materijal i metode: kao materijal koristićemo prikaz slučaja pacijenta kod kojeg se na terenu posumnjalo na disekciju torakoabdominalne aorte. Istog dana je MSCT aortoarteriografijom viđena disekcija cele aorte od bulbusa preko račve, sa širenjem u obe ilijačne arterije. Pacijent je istog dana uspešno operisan, a posle deset dana je izašao iz bolnice potpuno oporavljen. Zaključak: jedan od najvažnijih faktora u dijagnostici aortne disekcije mora biti visok stepen kliničke sumnje. Kao lekari hitne medicinske pomoći često smo akteri uspešnih ili neuspešnih KPCR, ali smo posebno ponosni na ovaj slučaj jer zaista verujemo da je pacijentu život spasen jer je KPCR sprečena brzom i tačnom dijagnozom, nije dobio kontraindikovanu terapiju, a saradnja sa ostalim kolegama na klinici je bila profesionalna.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka