Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 57  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 4, str. 1319-1330
Antimigrantska diskurzivna matrica kao politički narativ
Institut za političke studije, Beograd

e-adresaperic.tijana@yahoo.com
Projekat:
Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija (MPNTR - 179009)

Ključne reči: migrant; stranac; diskurs; levica; desnica
Sažetak
Migrantska kriza sa kojom se Evropa suočava duži niz godina pokrenula je lavinu ksenofobije i disperziju antimigrantskih sentimenata koji su postali referentna matrica za populistički diskurs. Antimigrantski diskurs se paralelno javlja u svojstvu forme upotrebe jezika i oblika socijalne i političke interakcije. Antagonistički stereotipski narativ o migrantima polazi od teze da oni konstituišu retrogradnu socijalnu skupinu (pežorativno hordu) koja predstavlja ekonomsku i bezbednosnu pretnju po domicilno stanovništvo, te koja nije kadra da se kulturološki asimiluje u državama tranzita, prijema i krajnjeg odredišta (dihotomija Mi - Oni). Širenje antimigrantskog diskursa postaje strategija osvajanja izbornog tela i važna alatka za mobilisanje političke podrške. Politički inženjering evropskih političkih partija pokazuje da antimigrantski diskurs nije ekskluzivitet desno profilisanih partija političkog spektra (iako je njima najsrodiji) već postaje i sve značajnija tema na političkoj agendi levog populizma. Antimigrantski diskurs se reflektuje kroz nacionalistički i hostilan pristup imigraciji, veličanju nacionalnih i suverenističkih narativa i neprijateljskom odnosu prema neoliberalizmu. Antimigrantski narativi su našli svoje uporište u političkom delovanju mnogih evropskih partija koje su mahom suverenistički profilisane. Ovakav politički svod rezonance migranta pretvara u stranca i govori o trijumfu komunitarizma u odnosu na kosmopolitizam čime geslo Evropske unije "ujedinjeni u različitosti" (in varietate concordia) postaje upitno i podleže dekonstrukciji.
Reference
*** Finland's case against immigration. https://www.bbc.com/news/world-europe-34185297, 26. septembar 2019
Bauman, Z. (2017) Stvaranje i prevazilaženje stranca. u: Marinković Dušan, Ristić Dušan [ur.] Stranac i humanističkom nasleđu, Novi Sad: Mediteran Publishing, 62-85
Breeze, R. (2019) Approaching populist discourse from linguistics: Graduation in political speeches. u: Vukasović Dejana, Matić Petar [ur.] Discourse and Politics, Belgrade: Institute for political studies, 151-171
Broning, M., Mohr, C. (2018) The risk of losing touch. u: Broning Michael, Mohr Christoph P. [ur.] The Politics of Migration and the Future of the European Left, Bonn: Dietz, 9-14
Cap, P. (2017) Immigration and anti-migration discourses: The early rhetoric of Brexit. u: The Language of Fear Communicating Threat in Public Discourse, London: Palgrave Macmillan, 67-79
Ćorić, D.M. (2019) Shvatanje Artura Kaufmana o odnosu jezika i prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 1, str. 195-210
de Haas, H., Natter, K. (2015) The determinants of migration policies: Does the political orientation of governments matter?. u: Working Paper 117, International Migration Institute, University of Oxford, July
Dennison, J., Geddes, A. (2019) A rising tide?: The salience of immigration and the rise of anti-immigration political parties in Western Europe. Political Quarterly, 90(1), 107-116, January March
Edo, A., Giesing, Y., Öztunc, J., Poutvaara, P. (2019) Immigration and electoral support for the far-left and the far-right. European Economic Review, 115(115), 99-143
Hjuz, E.Č. (2017) Esej o čoveku sa margine. u: Marinković Dušan, Ristić Dušan [ur.] Stranac i humanističkom nasleđu, Novi Sad: Mediteran Publishing, 113-123
Merkel, W. (2016) Kosmopolitizam protiv komunitarizma - novi sukob u europskim demokracijama. Političke perspektive, 6(3), 73-86
Messing, V., Sagvari, B. (2019) What drives anti-immigrant attitudes?. www.socialeurope.eu/what-drives-anti-migrant-attitudes, 10. septembar 2019
Milardović, A. (2012) Tri eseja o euroskepticizmu - o semiotici euroskepticizma. Zagreb: Centar za politološka istraživanja
Milardović, A. (2013) Stranac i društvo - fenomenologija stranca i ksenofobije. Zagreb: Pan liber
Odmalm, P. (2011) Political parties and 'the immigration issue': Issue ownership in Swedish parliamentary elections 1991-2010. West European Politics, 34(5), 1070-1091
Park, R.E. (2017) Ljudske migracije i marginalni čovek. u: Marinković Dušan, Ristić Dušan [ur.] Stranac i humanističkom nasleđu, Novi Sad: Mediteran Publishing, 100-112
Perlmutter, T. (1996) Bringing parties back in: Comments on 'Modes of immigration politics in liberal democratic societies'. International Migration Review, 30(1), 375-388
Sciortino, G. (2000) Toward a political sociology of entry policies: Conceptual problems and theoretical proposals. Journal of Ethnic and Migration Studies, 26(2), 213-228
Stanković-Pejnović, V. (2018) Totalitarizam kao oblik medijske konstrukcije stvarnosti. Srpska politička misao, 60(2), 45-63
Stekić, N.Z. (2019) Ekstremizam kao činilac sistemske dinamike zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije tokom migratorne krize. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 1, str. 285-307
Todd, J. (2015) The British self and continental other: A discourse analysis of the United Kingdom' s relationship with Europe. Arena Report, No. 1/15, Arena, Oslo
Zimel, G. (2017) Stranac. u: Marinković Dušan, Ristić Dušan [ur.] Stranac i humanističkom nasleđu, Novi Sad: Mediteran Publishing, 15-21
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-23993
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Kultura (2019)
Predstave svakodnevice u romanima Dona Delila
Stojmenović Violeta

Sociološki pregled (2015)
Prakse, moć, prostor
Ristić Dušan, i dr.

Teme (2011)
Manastir i grad - istorijska paradigma oblikovanja i organizovanja evropskog urbanog života
Marinković Dušan