Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 57  
Back povratak na rezultate
2018, br. 160, str. 274-290
Kulturna politika na naslovnim stranama dnevnih novina u Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Projekat:
Civilno društvo i religija (MPNTR - 179008)

Ključne reči: kulturna politika; štampa; diskurs; tabloidizacija; kulturni identitet; promena svesti
Sažetak
Polazeći od značaja štampe kao posrednika u oblikovanju kulturnih sistema, analizom sadržaja naslovnih strana dnevnih novina u Srbiji tokom aprila i maja 2018. godine, autori tragaju za kulturnim vrednostima i identitetima koje nameću mediji. Tabloidizacija, senzacionalizam i komercijalizacija potiskuju javni interes, istinski značaj umetnosti i kulturne baštine, proizvodeći novu svest publike. U prvom planu se tako nalaze teme vezane za rijaliti i estradu, akteri takvih sadržaja i druge kontroverzne ličnosti. Različiti segmenti društva se trivijalizuju kroz slike skandala i korupcije. Kulturna politika ne nudi kvalitetan odgovor na sve uočljiviji problem infiltriranja tržišne ideologije, čime i nesvesno pomaže širenje konzumerizma u kojem je uloga štampe svedena na usluge jeftinog klijentelizma i marketinga.
Reference
Bajić, P. (2017) Onlajn štampa - odnosi između sadržaja u štampanim i onlajn izdanjima dnevnih novina. Novi Sad: Institut za usmeravanje komunikacija, CM: Communication and Media br. 39, str. 57-82
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2011) Kultura: menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Đukić, V. (2012) Živeti bez kulture - mediji i kulturna politika u Srbiji. Kultura, br. 137, str. 12-25
Gemius Audience (2018) Najposećeniji sajtovi u Srbiji. 25. jun. https://rating.gemius.com/rs/tree/domains
Hall, S. (2014) Encoding and decoding the message. u: Angermuller J., Maingueneau D., Wodak R. [ur.] The Discourse Studies Reader: Main currents in theory and analysis, Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, rp. 111-121
Jevtović, A. (2015) Kulturna politika i strategije političke komunikacije. Kultura polisa, vol. 12, br. 26, str. 429-440
Jevtović, Z. (2008) Politička (ne)kultura u zagrljaju tabloida. Nova srpska politička misao, str. 183-199, posebno izdanje: Kulturna politika u Srbiji
Milivojević, S. (2001) Javnost i ideološki efekti medija. Reč - časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, br. 64/10, B92, str. 151-213
Mitrović, Lj. (2008) Kulturna politika Srbije - između kulture zavisnosti i traganja za sopstvenim modelom. Nova srpska politička misao, str. 7-25, posebno izdanje: Kulturna politika u Srbiji
Prnjat, B. (1979) Kulturna politika. Beograd: Radnička štampa
Radojković, M. (2011) Politička komunikacija u Srbiji. u: Zerfaß A., Radojković M. [ur.] Menadžment političke komunikacije - osnove i koncepti, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, str. 27-40
Šobe, F., Marten, L. (2014) Međunarodni kulturni odnosi: istorija i kontekst. Beograd: Clio
van Dijk, T.A. (2008) Discourse and power. Houndmills: Palgrave Macmillan
Žaket, D. (2007) Novinarska etika - moralna odgovornost u medijima. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1860274J
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.