Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 57  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 161-184
Obrazovni diskurs - dualno i usmereno obrazovanje
Savremena gimnazija, Beograd

e-adresajelenaaa90@gmail.com
Sažetak
Predmet ovog rada je obrazovni diskurs u našoj zemlji sagledan kroz prizmu dva koncepta obrazovanja - usmerenog i dualnog obrazovanja, kao sistema obrazovanja koji su bili aktuelni u bivšoj Jugoslaviji i danas u Srbiji. Izvršena je komparacija ova dva koncepta, njihovih zadataka i ciljeva, kao i vrednosti koje proklamuju. Autor smatra da postoje brojne sličnosti između dualnog i usmerenog obrazovanja, te se osvrće i na medijsku analizu dualnog obrazovanja i njegovog predstavljanja kao potpuno novog koncepta, koji se uspešno primenjuje u zemljama zapadne Evrope. Posebna pažnja u radu je usmerena na analizu dva zakona: Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o usmerenom obrazovanju i vaspitanju, te uočavanju njihovih zajedničkih karakteristika.
Reference
*** (2016) Nacrt Zakona o dualnom obrazovanju. http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/FINAL-NACRTA-ZAKONA-O-DUALNOM-OBRAZOvANJU-12.05.2017..pdf
*** Zakon o usmerenom obrazovanju i vaspitanju. https:// bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/zbornik/knjiga2/2_12.pdf
Arent, H. Kriza u obrazovanju. http://pescanik.net/kriza-u-obrazovanju
Bačević, J. Pogled unazad - antropološka analiza uvođenja usmerenog obrazovanja u SFRJ. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/bacevic_usmereno_obrazovanje_u_SFRJ.pdf
Coates, J. (2013) Women, men and language. London: Routledge
From, E. (1989) Zdravo društvo. Zagreb: Naprijed
From, E. (1984) Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed
Gvozdenović, S. Obrazovanje i drugi srodni pojmovi. http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF16/Gvozdenovic,%20S.,%20Obrazovanje%20i%20drugi%20srodni%20pojmovi.pdf
Kamps, V. (2007) Javne vrline. Beograd: Filip Višnjić
Lukić, R., Pečujić, M. (1982) Sociološki leksikon. Savremena administracija, prema: Gvozdenović, Slavka: Obrazovanje i drugi srodni pojmovi; dostupno na: http://www.socioloskaluca. ac.me/PDF16/Gvozdenovic,%20S.,%20Obrazovanje%20i%20drugi%20 srodni%20pojmovi.pdf
Ojler, D. Dualno srednje stručno obrazovanje u Srbiji, studija izvodljivosti. http://www.pks.rs/SADRZAJ/ Files/Centar%20za%20edukaciju/GIZ%20vET%20-%20Dualno%20obrazovanje%20STUDIJA%20Srpski%20WEB%20s2.pdf
Šuvar, S. Škola i tvornica - u susret reformi odgoja i obrazovanja. prema Bačević, Jana: Pogled unazad: Antropološka analiza uvođenja usmerenog obrazovanja u SFRJ, dostupno na:http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/bacevic_usmereno_obrazovanje_u_SFRJ.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810161S
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2007)
Pravda kao metavrednost u teoriji Abrahama Maslova
Madžar Ljljana

Sociologija (2007)
Pregled razvoja sociologije mentalnih poremećaja
Opalić Petar

Sociologija (1991)
Društvo iz perspektive postajanja
Sztompka Piotr

prikaži sve [24]