Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:52
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 57  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 44, str. 93-115
Više od fudbala - izveštavanje medija o učešću reprezentacije Srbije na Svetskom fudbalskom prvenstvu 2018. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresasmilinkova@gmail.com, strika@021.rs
Ključne reči: sport; Svetsko fudbalsko prvenstvo; fudbal; medijsko izveštavanje; diskurs; etnički stereotipi; politika; Srbija
Sažetak
U radu se analizira izveštavanje medija u Srbiji o Svetskom prvenstvu u fudbalu, koje je 2018. godine održano u Rusiji i problematizuje se korelacija sporta, politike i medija u oblikovanju ideološkog nacionalnog diskursa, kao i širenju netrpeljivosti i mržnje prema drugima. Pošto je reč o sportskom spektaklu kojem se pridaje važan društveno-politički značaj na globalnom, ali i na nacionalnom nivou, jer je reprezentacija Srbije učestvovala nakon što je osam godina pokušavala da se plasira, fokus istraživanja nije bio na specijalizovanim sportskim medijima, već su analizirani internet portali medija opšteg karaktera. Istraživanje je sprovedeno kritičkom analizom diskursa tekstova objavljenih na portalu nacionalnog javnog servisa Radio-televizije Srbije (RTS), komercijalnih medija B92 i Informer i internet izdanju tradicionalnog dnevnog lista Politika. Rezultati analize pokazuju da je izveštavanje analiziranih medija, kada je reč o učešću reprezentacije Srbije, pristrasno i emocionalno obojeno, lišeno profesionalne novinarske distance, što može da pospeši učvršćivanje i širenje nacionalnih stereotipa o nama i drugima, dominatnih u diskursu političke i intelektualne elite.
Reference
*** (2015) Kodeks novinara Srbije. Beograd: Savet za štampu, četvrto izdanje
*** (2017) Aleksandar Vučić uputio čestitku fudbalerima - momci, tako se bori za svoju zemlju. Srbija danas, (9. februar), 8. 9. 2018, https://www.srbijadanas.com/vesti/info/aleksandar-vucic-uputio-cestitku-fudbalerima-tako-se-bori-za-svoju-zemlju-foto-2017-10-09
*** (2014-2016) Zakon o javnim medijskim servisima. Službeni glasnik RS, br 83/2014, 103/2015, 108/2016
Alexa Top sites in Serbia. 6. 9. 2018, https://www.alexa.com/topsites/countries/RS
Bishop, H., Jaworski, A. (2003) 'We Beat 'em': Nationalism and the Hegemony of Homogeneity in the British Press Reportage of Germany versus England during Euro 2000. Discourse & Society, 14(3), 243-271
Blejn, N., Bojl, R. (2005) Sport. u: Brigs a., Kobli P. [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio, 622-644
Boyle, R., Haynes, R. (2009) Power Play Sport, the Media and Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, Second Edition
Bugarski, R. (2004) Jezik u društvu. Beograd: Čigoja, drugo izdanje
Čolović, I. (2000) Politika simbola. Beograd: Biblioteka XX vek
Čolović, I. (2007) Bordel ratnika. Beograd: Biblioteka XX vek
Đulijanoti, R. (2008) Sport - kritička sociologija. Beograd: Clio
Gramsci, A. (1971) Selection from the Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart
Hol, S. (2013) Mediji i moć. Loznica: Karpos
Hol, S. (2018) Zapad i ostatak sveta - diskurs i moć. Loznica: Karpos
Koković, D. (2004) Sociologija sporta. Beograd: Sportska akademija, peto izdanje
Koković, D. (2004) Sport i mediji. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Milinkov, S. (2016) Novinarke u Vojvodini - obrazovanje, profesionalni status i rodni identitet. Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Milosavljević, O. (2002) U tradiciji nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o 'nama' i 'drugima'. Beograd: Helsinški odbora za ljudska prava u Srbiji
Pralica, D., Janjić, S. (2016) Evropska unija na portalima štampanih medija Srbije. CM: Communication and Media, vol. 11, br. 37, str. 41-61
Ristić, D. (2018) Granice diskursa. Novi Sad: Mediterran Publishing
Savet Za Štampu (2018) 24. 2. 2019, http://www.savetzastampu.rs/cirilica/uploaded/szs_monitoring_avg-dec_2018.pdf
Silaški, N., Đurović, T., Radić-Bojanić, B. (2009) Javni diksurs Srbije - kognitivističko-kritička studija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet
Subašić, B., Opačić, B. (2013) Vrednosti i kulturni aktivizam maturanata Srbije. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Trebješanin, Ž. (2008) Eriksonova teorija identiteta. u: Erikson E. [ur.] Identitet i životni ciklus, Beograd: Zavod za udžbenike, 7-20
van Dijk, T.A. (1993) Principles of Critical Discourse Analysis. Discourse & Society, 4(2): 249-283
van Dijk, T.A. (2006) Ideologija - multidisciplinarni pristup. Zagreb: Golden marketing
van Dijk, T.A. (2015) Critical Discourse Analysis. u: Tannen D., Hamilton H.E., Schiffrin D. [ur.] The Handbook of Discourse Analysis, Chichester: Wiley Blackwell, Second Edition, pp. 466-48
Vincent, J., Hill, J.S., Billings, A., Harris, J., Massey, D.C. (2018) 'We are Great Britain': British Newspaper Narratives during the London 2012 Olympic Games. International Review for the Sociology of Sport, 53(8): 895-923
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman13-18829
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0