Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 4, str. 489-522
Dobrovoljno ograničenje slobode transfera sredstava u poslovanju privrednih subjekata u uslovima pandemije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamarko.jovanovic@ius.bg.ac.rs, jelena.lepetic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao u okviru projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu "Epidemija. Pravo. Društvo" za 2021. godinu

Ključne reči: Zaštita stranih direktnih ulaganja; Dividenda; Raspodela dobiti; Sloboda transfera sredstava; COVID-19
Sažetak
Pandemija korona virusa nametnula je velike izazove u svim sferama života, pa tako i u pravu. Pravne norme su morale da se prilagode tzv. "novoj normalnosti" i reše mnoga sporna pitanja koja je pandemija nametnula. U ovom radu autori razmatraju jedan specifičan vid uticaja pandemije na privredno pravo - dobrovoljno ograničenje slobode transfera sredstava, do koga je, u Republici Srbiji, došlo stupanjem na snagu nekoliko uredaba i zakona usvojenih u sklopu pokušaja umanjivanja ili otklanjanja štetnih posledica pandemije na poslovanje privrednih subjekata. Institut dobrovoljnog ograničenja slobode transfera sredstava ispitan je sa stanovišta kompanijskog i prava stranih ulaganja. Nakon analize zabrane isplate dobiti, autori zaključuju da je u uslovima pandemije donošenje nestandardnih mera nužno; da se ove mere moraju donositi brzinom koju diktira pandemija, ali da prilikom njihovog formulisanja ipak treba voditi računa da dugoročna šteta ne nadvlada kratkoročnu dobit.
Reference
Alexander, R.R., Busch, M. (2015) Investment in Accordance with the Law - Specifically Corruption. u: Bungenberg M.; i dr. [ur.] International Investment Law, Baden: C.H. Beck
Arsić, Z. (1997) Pravo akcionara na dividendu. Pravo i privreda, vol. 35, br. 11-12, str. 11-22
Borselli, A., Farrando, M.I. (2020) Corporate Law Rules in Emergency Times Across Europe. European Company and Financial Law Review, 3-4
Carsten, K. (2015) Transfer of Funds. u: Bungenberg M.; i dr. [ur.] International Investment Law, Baden: C.H. Beck
Hoffmann, A. (2015) Denial of Benefits. u: Bungenberg Marc ; Griebel Jörn ;Hobe Stephan ; Reinisch August [ur.] International Investment Law, Baden: C.H. Beck
Jovanović, M. (2019) Materijalnopravni standardi tretmana stranih direktnih ulaganja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Jovanović, N., Radović, V., Radović, M. (2020) Kompanijsko pravo - pravo privrednih subjekata. Beograd
Kolo, A., Wälde, T. (2008) Capital Transfer Restrictions Under Modern Investment Treaties. u: Reinisch August [ur.] Standards of Investment Protection, Oxford: Oxford University Press
Marjanski, V.Ž. (2020) Raspodela dobiti članovima društva s ograničenom odgovornošću i razlike u odnosu na druge isplate korporativno-pravnog karaktera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 215-243
Orlović, M. Pojašnjenje zabrane isplate dividende u 2020. godini za primaoce državne pomoći. dostupno na adresi: https://www. paragraf.rs/koronavirus/strucni-komentari/pojasnjenje-zabrane-isplatedividendi-2020-vanredno-stanje.html, 24. 10. 2021
Pavić, V. (2016) Odlučnim polukorakom napred - osvrt na Zakon o ulaganjima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 67-83
Pješčić, O. Pitanja i odgovori - Datum od kojeg privredno društvo nema pravo na isplatu dividende ukoliko želi da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19. dostupno na adresi: https://www.paragraf.rs/koronavirus/strucni-komentari/ koriscenje-fiskalnih-pogodnosti-direktna-davanja-isplata-dividendiosnivacu-vanredno-stanje.html, 24. 10. 2021
Salacuse, J. (2015) The Law of Investment Treaties. Oxford: Oxford University Press
Sciarrone, A.A., Frigeni, C. (2020) Restrictions on Shareholder's Distribution in the COVID-19 Crisis: Insights on Corporate Purpose. u: Gortsos Christos V. ; Ringe WolfGeorg [ur.] Pandemic Crisis and Financial Stability, Frankfurt am Main: European Banking Institute
Vasiljević, M., Jevremović, P.T., Lepetić, J. (2020) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd
Vasiljević, M., Jovanović, M. (2016) Necessity as a ground for precluding wrongfulness in international investment law. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 3, str. 5-24
Velasco, J. (2006) The Fundamental Rights of Shareholders. University of California, Davis Law Review, 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2104489J
primljen: 20.11.2021.
prihvaćen: 05.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka