Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 50, br. 1, str. 44-65
Uticaj krize izazvane koronavirusom na poslovne odluke kompanija čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu - primjer odluke o isplati dividende
aUniverzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH
bKomercijalna banka a.d., Banja Luka, Republika Srpska

e-adresagoran.radivojac@ef.unibl.org, bosko.mekinjic@kombank-bl.com, aleksandra.krcmar@ef.unibl.org
Ključne reči: covid19; korona virus; pandemija; dividenda; stopa zadržavanja dobiti; menadžment; korporativne finansije; Banjalučka berza
Sažetak
Predmet ovog rada je analiza uticaja krize izazvane koronavirusom na poslovne odluke emitenata čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu, kroz primjer odluke o isplati dividende. Za potrebe utvrđivanja činjeničnog stanja posmatrani su javno dostupni finansijski izvještaji svih kompanija koje su isplaćivale dividendu iz dobiti za 2018. i 2019. godinu, te je izvršeno poređenje stopa zadržavanja dobiti u dva posmatrana perioda, kao i analiza drugih dostupnih podataka o poslovanju pomenutih emitenata. Rezultati istraživanja pokazuju da je u 10 od 16 slučajeva u kojima je vršena isplata dividende iz dobiti za 2019. godinu povećana stopa zadržavanja dobiti u odnosu na 2018. godinu. Pored pomenutih 16 slučajeva isplate dividende iz dobiti za prethodnu godinu, zabilježena su i dva slučaja u kojima je izvršena isplata dividende, ali iz akumulirane dobiti ranijih godina, tako da za te emitente nije vršena kalkulacija stope zadržavanja dobiti. Ukoliko se uzme u obzir činjenica da je u skoro svim slučajevima odluka o (ne)isplaćivanju dividende donesena u trenutku kada su neizvjesnosti u vezi sa koronavirusom već bile prisutne i u Republici Srpskoj, može se zaključiti da je nastupajuća kriza imala uticaj na odluke o raspodjeli neto rezultata za 2019. godinu.
Reference
Barrett, T., Cotter, D. (1990) The dividend strategy of Irish manufacturing companies. Irish Business and Administrative Research, 11, 77-90
Black, F., Scholes, M. (1974) The effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and returns. Journal of Financial Economics, 1(1), 1-22
Buljan, M. (2018) Raspolaganje financijskim rezultatom poslovanja banaka u Hrvatskoj. Split: Ekonomski fakultet
Chateau, J.P.D. (1979) Dividend policy revisited: Within-and out-of-sample tests. Journal of Business Finance & Accounting, 6(3), 355-372
Fama, E.F., Babiak, H. (1968) Dividend policy: An empirical analysis. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1132-1161
Floyd, E., Li, N., Skinner, D. (2015) Payout policy through the financial crisis: The growth of repurchases and the resilience of dividends. Journal of Financial Economics, Vol. 118, No. 2, pp. 299-231
Gordon, M.J. (1959) Dividends, earnings, and Stock prices. Review of Economics and Statistics, Vol. 41, No. 2, pp. 99-105
Hauser, R. (2013) Did dividend policy change during the financial crisis?. Managerial Finance, 39(6), 584-606
Krieger, K., Mauck, N., Pruitt, S.W. (2020) The impact of the COVID-19 pandemic on dividends. Finance Research Letters, 101910
Lintner, J. (1956) Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. American Economic Review, 46(2), 97-113
Lintner, J. (1962) Dividends, earnings, leverage, stock prices and the supply of capital to corporations. Review of Economics and Statistics, Vol. 44, No. 3, pp. 243-269
Mazur, M., Dang, M., Vo, T.T.A. (2020) Dividend policy and the COVID-19 crisis. SSRN Electronic Journal
Miller, M.H., Modigliani, F. (1961) Dividend policy, growth, and the valuation of shares. Journal of Business, 34(4), 411-433
Miller, M.H., Scholes, M.S. (1978) Dividends and taxes. Journal of Financial Economics, Vol. 6, No. 4, pp. 333-364
Mueller, D. (1972) A life cycle theory of the firm. Journal of Industrial Economics, 20(3), 199-219
Radivojac, G. (2008) Analysis of the impact of dividend policy on the value of the company. u: 12th Congress AAARS: Tasks for Accounting, Auditing and Financial Professionals After the Signing of a Stabilization and Association Agreement with the European Union, Proceedings
Roy, P.S., Cheung, J.K. (1985) Target payout and the association between dividends and share prices. Accounting & Finance, 25(2), 57-76
Ryan, T.M. (1974) Dividend policy and market valuation in British industry. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 1, No. 3, pp. 57-76
Sami, M., Abdallah, W. (2021) Assessing the impact of dividend policy on the sustainability of distressed firms. Journal of Modelling in Management, Vol. ahead-ofprint No. ahead-of-print
Watts, R. (1973) The information content of dividends. Journal of Business, Vol. 46, No. 2, pp. 191-211
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo2101044R
primljen: 21.12.2020.
prihvaćen: 14.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka