Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 125-139
Dokazi i radnje dokazivanja u "Ruskoj pravdi"
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
bCollege of Economics, Peć - Leposavić

e-adresasputnik970@gmail.com, matovic.anna@gmail.com
Sažetak
Okosnicu predmetnog rada čini izvor starog ruskog prava pod nazivom "Ruska pravda", koji predstavlja svojevrsnu sliku ruskog društva na prelasku iz ranog u razvijeni srednji vek. Težnja autora je da prikaže hijerarhiju u odnosima društvenih kategorija prvih ruskih entiteta, te njihovu strukturu uslovljenu geopolitčkim uticajima liderskih državnih zajednica na prostorima Skandinavije i Vizantije. U radu se najpre analiziraju eksterni faktori oblikovanja početaka ruske državnosti. Potom, autor sagledava značaj temelja ruskog srednjovekovnog zakonodavstva, kako bi izdvojio posebnu važnost "Ruske pravde" za očuvanje sistema vitalnih vrednosti tadašnjeg ruskog društva. Autor esencijalno posvećuje pažnju dokaznim sredstvima predviđenim u "Ruskoj pravdi", kao naročitom izrazu shvatanja društvenih vrednosti onovremenog čoveka i ključnim činiocima modela odbrane tih vrednosti. Državnopravnu osobenost srednjovekovne Rusije u ovom radu autor ilustruje detaljnim pregledom normativnih rešenja sadržanih u "Ruskoj pravdi", kao jednom od nosećih stubova rane institucionalizacije društvenopolitičkog miljea ondašnje Rusije.
Reference
*** Duhaimes timetable of world legal history. http://www.duhaime.org/LawMuseum/ LawArticle-44/Duhaimes-Timetable-of-World-Legal-History.aspx, 12/04/2017
Cedrenus, G. (1838) Synopsis historion. Bonn
Hazzard, C.S., Sherbowitz-Wetzor, O.P., ur. (1953) The Russian primary chronicle: Laurentian text. Cambridge, Massachusetts: The Mediaeval Academy of America
Jelačić, A. (1929) Istorija Rusije. Beograd: Srpska književna zadruga
Kaiser, D.H. (1992) The laws of Rus': Tenth to fifteenth centuries. Salt Lake City, Utah, USA: Charles Schlacks Publisher, 20-34
Marvazi, T. (1942) Sharaf al-Zamān Tahir Marvazi on China, the Turks and India. London: The Royal Asiatic Society
Miljukov, P., Senjobos, Š., Ezenman, L. (1939) Istorija Rusije. Beograd: Narodna kultura
Nikolić, D. (2000) Drevnorusko slovensko pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Nikolić, D. (2011) Istorija prava - stari i srednji vek. Niš: SVEN
Porphyrogenitus, C. (1819) De ceremoniis. Bonn
Psellus, M. (1928) Chronographia. Paris, 2 vols
The Russkaia Pravda http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-294/1016--The-Russkaia-Pravda.aspx, 14/04/2017
Yahya, of A.I.S. (1932) Annals, patrologia orientalis. Paris, Edited and French translated by I. Kratchovsky and A. A. Vasiliev, XXIII, iii
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1948125U
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2020.
Creative Commons License 4.0