Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 5, br. 1, str. 42-54
Porodična dokolica
Ključne reči: dokolica; porodica; porodična dokolica; obrazovanje; porodična vrednosna orijentacija u slobodnom vremenu; aktivnosti
Sažetak
Rad skreće pažnju na kompleksan interakcijski odnos između dva fenomena: porodice i slobodnog vremena ili dokolice, uključujući i prelamajući kroz to obrazovanje, kao treći, sa nekoliko svojih aspekata. Neke teorijske postavke potkrepljene su rezultatima empirijskih istraživanja. Mogućna su najmanje dva podjednako atraktivna pristupa: proučavanje tzv. porodične dokolice sa aspekta dokolice ili, drugo, sa aspekta porodice. Ma sa kog stanovišta se pošlo, dolazi se do zaključka da su i porodica i dokolica područja koja su snažan izvor, all i posledica procesa očuvanja kulturnog identiteta, pogotovo u manjim društvima koja se nalaze u tranziciji. Između tradicionalnog i savremenog u porodičnoj dokolici obrazovanje se javlja kao značajan faktor. Nivo obrazovanja je jedna od varijabli koja najizraženije korelira sa promenama ponašanja u porodičnoj dokolici. U naučnom trendu je posmatrati porodicu kao sistem. Svaka pojava disharmonije tog sistema reflektuje se najpre na područje porodične dokolice. Pri tome, ona postaje indikator porodičnih konflikata. S druge strane, porodična dokolica je koheziona sila i kontekst u kome članovi porodice formiraju i razvijaju svoje stavove, vrednosti, veštine i uopšte kulturu korišćenja slobodnog vremena. Vaspitanje i obrazovanje su komponente (determinante i integralni delovi) procesa u kome porodično poželjno utiče i razvija lično poželjno, i obratno.
Reference
Bosserman, F.Ph., Horna, J. (1993) Leisure and community: Family and life-style. Leeuwarden: WICE
Bramante, A.C., Wolanska, H.T. (1994) Leisure family and socialization/education. Leeuwarden: WICE
Driver, B.L., Brown, P.J., Peterson, G.L., ur. (1991) Benefits of leisure. Venture State College
Gil, E. (1994) Play in family therapy. New York, itd: Guilford Press
Hantrais, L. (1982) Leisure and the family in contemporary France. Leisure Studies, br. 1
Hantrais, L., Clark, P.A., Samuel, N. (1984) Time-space dimensions of work, family and leisure in France and Great Britain. Leisure Studies, br. 3
Holman, T.B., Epperson (1984) Family leisure: A review of the literature with research recommendations. Journal of Leisure Research, vol. 16, br. 4
Horna, J. (1987) The process of choosing leisure activities and preferences: A stream model. Society and Leisure, vol. 10, br. 2
Horna, J. (1993) Married life and leisure: A multidimensional study of couples. World Leisure and Recreation, vol. 35, br. 3
Kačavenda-Radić, N.M. (1989) Slobodno vreme i obrazovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kačavenda-Radić, N.M. (1996) Leisure as a factor of the health family life. u: Global dialogue diversity and unity, Athens: International Family Therapy Association
Kelly, J., Godbay, G. (1992) Sociology and leisure. Venture Publishing
Medić, S.S., Matejić-Đuričić, Z.Ž., Vlaović-Vasiljević, D. (1997) Škola za roditelje - priručnik za realizaciju socio-edukativnog programa. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Orthner, D.K. (1976) Patterns of leisure and marital interaction. Journal of Leisure Research, br. 8
Parker, S.R. (1983) Leisure, work and family. London: ISA Research Committee on Leisure
Rapaport, Rh., Rapaport, R.N. (1978) Leisure and family life cycle. London, itd: Longman
Thompson, W.N., Pinney, J.K., Schibrowsky, J.A. (1996) The family that gambles together: Business and social concerns. vol. XXXIV, br. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.