Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 3, str. 75-94
O teretu dokazivanja u parničnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se razmatraju pitanja koja se odnose na opšte okvire primene pravila o teretu dokazivanja u srpskom parničnom postupku. Pravilo o teretu dokazivanja ima korene u normativnim rešenjima koja su formulisana početkom devedesetih godina prošlog veka da bi važećem parničnom zakonodavstvu dobila potpuniji izraz obuhvatajući raspodelu tereta dokazivanja između parničnih stranaka. Sve do donošenja Zakona o parničnom postupku od 2004. godine pravila o teretu dokazivanja nije imala veći procesni značaj jer su sudovi izbegavali njihovu primenu kojom se posredno priznavala njihova nesposobnost da u postupku utvrde 'materijalnu' istinu. Po donošenju Zakona o parničnom postupku od 2004. godine sve prisutnije participira ideja da teret utvrđivanja činjenične osnove sudske odluke treba u potpunosti preneti na parnične stranke uključujući i snošenje rizika za slučaj ako ta aktivnost stranaka ostane bez rezultata jer sud nije u stanju da formira stav (uverenje) o postojanju činjenica koje su predmet dokazivanja u postupku. Ovom pristupu je pogodovala okolnost da je, uporedo sa jednim potpunijim formulisanjem tereta dokazivanja, u srpskom parničnom zakonodavstvu došlo je do promene koncepcije raspravnog načela. Izostavljene su i odredbe o dužnosti suda da u postupku utvrde 'materijalnu' istinu. Ovim se pitanje tereta dokazivanja preneto na jedan širi, opštiji plan koji se tiče uloge suda u utvrđivanju činjenične građe. Pored navedenog razmatraju se i pitanja koja se odnose na određivanje granica u kojima postoji mogućnost primene pravila o teretu dokazivanja.
Reference
*** (1990) Zakon o parničnom postupku. Sl. list SFRJ, br. 27
*** (2004/2008) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 125/2004, 111/2008
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (1977/2002) Zakon o parničnom postupku. Sl. list SFRJ, br. 4/1977, 36/1980, 69/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, Sl. list SRJ, br. 27/1990, 35/1991, 27/1992, 31/1993, 24/1994, 12/1998, 15/1998, 3/2002
*** (1961/1974) Zakon o parničnom postupku. Sl. list FNRJ, br. 4/57, 52/61, Službeni list SFRJ, br.12/65, 1/71, 23/72 i 6/74
*** (1970) Vrhovni sud Vojvodine Gž 864/69. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, (2): 25
*** (2013) Odl. US I Uz 147. Sl. glasnik RS, br. 74
*** (2013) Odl. US I Uz 51. Sl. glasnik RS, br. 49
*** (1990) Rev 84/90 od 7. II 1990. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 7-8, 51
Fasching, H.W. (1990) Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. Wien
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima. Beograd, 216-222
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Rechberger, W., Simotta, D. (2000) Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts. Wien: Manzsche Verlags - und Universitätsbuchhandlung
Rosenberg, L. (1956) Beweislast. München - Berlin, 4. Auflage
Stanković, G. (2010) Građansko procesno pravo. Niš, 8. izdanje
Uzelac, A. (1998) Teret dokazivanja. Zagreb, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-5120
objavljen u SCIndeksu: 04.02.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka