Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 43, br. 1, str. 283-291
Mogućnost postrne proizvodnje pasulja (Phaseolus vulgaris L) u agroekološkim uslovima Vojvodine
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet + Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: postrno gajenje; pasulj; sortna specifičnost; agrotehnika
Sažetak
U okviru poljoprivredne proizvodnje zemljište je neobnovljivi, ograničeni resurs i njime je neophodno ekonomično i domaćinski gazdovati. Jedan od načina njegovog intenzivnog korišćenja je proizvodnja tokom cele godine, što u našem klimatskom području podrazumeva setvu više useva u vegetacionoj sezoni. Uslov za ovakvu proizvodnju je mogućnost navodnjavanja. Drugi uslov, dužina vegetacija, trebalo bi da omogući determinantnim sortama pasulja da se seju postrno, kao drugi usev. Neke sorte pasulja su osetljive na dužinu dana, a i interakcija sa uslovima spoljašnje sredine nije kod svih ista te je prvo ispitan širi sortiment, a zatim iz njega odabrane tri sorte (Maksa, Belko i Sremac) za dalja ispitivanja. Pri izboru sorata vodilo se računa i o njihovim tržišnim karakteristikama. Sorte su različito reagovale kako prinosom tako i krupnoćom zrna. Sve ispitivane sorte mogu se koristiti u postrnoj proizvodnji, ali je neophodno primeniti adekvatnu sortnu agrotehniku.
Reference
Bošnjak, D., Vasić, M. (2006) Pasulj u strukturi setve Vojvodine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 4, str. 1055-1064
Bošnjak, Đ. (2004) Suša i njen odnos prema ratarskoj proizvodnji u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 45-55
Dan, B.D. (1998) Organic wheat and bean research yields bushels. Cultivating Connections, vol. IV, NoI; http://www.uvm.edu/čsusagctr/ccnewsind.html
Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Vasić, M. (1995) Proizvodnja zimskih lukova. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 23, str. 417-420
Gvozdenović, Đ., Vasić, M., Bugarski, D., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A., Jovićević, D., Červenski, J. (2002) Sorte povrća za celu godinu. u: Seminar agronoma (36), Zlatibor, str. 59-70
Hrustić, M., Vidić, M., Jocković, Đ., Rajičić, M., Relić, S. (1996) Dvadeset godina u oplemenjivanju i proizvodnji soje. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 305-311
Maksimović, L., Dragović, S., Tatić, M. (2001) Unapređenje proizvodnje soje postrnom setvom u navodnjavanju. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 425-434
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Furman, T. (2006) Uljana repica Kao sirovina za proizvodnju biodizela. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 25-40
Nelson, K., Smoot, R., Bliefert, C., Kittle, M. (2001) Residue management and planting date affectno-till, double-cropped dry edible bean grain yield. The Missouri Agric. Exp. Stat, http//aes.missouri.edu/greenley/research/db0200.stm
Pullins, E.E., Myers, R.L., Minor, H.C. (2006) Alternative crops in double-crop systems for Missouri. http://muextension.mis souri.edu/G04090.htm.(8pp)
Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Takač, A. (2001) Selekcija pasulja (Phaseolus vulgaris L.). Savremena poljoprivreda, vol. 50, br. 1-2, str. 237-243
Vasić, M., Gvozdanović-Varga, J., Gvozdenović, Đ. (2002) Proizvodnja pasulja. u: Savetovanje Savremena proizvodnja povrća (II), 23. jan., Novi Sad, 63-75
Vasić, M. (2003) Razlozi smanjenja prinosa u proizvodnji pasulja. u: Seminar agronoma (37), str. 59-71
Vasić, M. (2004) Genetička divergentnost pasulja. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vasin, J., Sekulić, P., Belić, M. (2002) Characteristics of the chernozem soil at Rimski Šančevi experiments field of Institute of Field and Vegetable crops. u: Ses. an. 80 de ani de la nasterea prof. dr. Iulian Dracea, Temisoara, Romania, 153-160
Vučić, N. (1981) Navodnjavanje i dve žetve godišnje. Novi Sad: Dnevnik - OOUR Poljoprivrednik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Razvoj povrtarske proizvodnje tokom 40 godina
Gvozdanović-Varga Jelica, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Karakteristike priznatih sorti povrća u 2004. godini
Gvozdenović Đuro, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Genetika i oplemenjivanje u Zavodu za povrtarstvo tokom 40 godina seminara agronoma
Gvozdenović Đuro, i dr.

prikaži sve [38]