Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 395-399
Prinos zrna stočnog graška u postrnoj setvi u uslovima navodnjavanja
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: jari stočni grašak; prinos zrna; postrna setva; navodnjavanje
Sažetak
Ogled sa posrtnom setvom jarog stočnog graška (Pisum sativum L) u navodnjavanju izveden je na oglednom polju Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima tokom 2002. i 2003. godine. Ispitivane su sorte Jezero i Javor. Prve godine setva je obavljena 26, a druge godine 24. juna. Režim navodnjavanja u 2002. godini je obuhvatio sedam zalivanja sa ukupnom normom od 220 mm, a tokom 2003. godine šest zalivanja sa ukupnom normom od 130 mm. Žetva u obe godine je obavljena krajem avgusta. Sorta Javor se odlikovala većim prosečnim vrednostima visine biljke (42 cm), broja mahuna (5) i mase biljke (5,93 g), dok je sorta Jezero imala veći broj zrna po biljci (14), prinos zrna po biljci (2,31 g) i veću masu hiljadu zrna (171 g). Jezero je postigao veći prosečni prinos zrna po jedinici površine (1,272 t ha-1) u odnosu na Javor (0,962 t ha-1).
Reference
Bošnjak, Đ. (2003) Navodnjavanje u bašti. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Dragović, S. (2000) Navodnjavanje. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Mejakić, V., Nedović, B. (1996) Krmno bilje. Banja Luka: Glas srpski
Mihailović, V.M., Mikić, A.M. (2003) Tip lista i prinos zrna stočnog graška. u: Drugi simpozijum za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, Srbija i Crna Gora, 1-4. X - Zbornik abstrakata, 23
Mihailović, V.M., Mikić, A.M., Katić, S., Karagić, Đ. (2003) Nova sorta graška za zrno - javor. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 59-64
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga, 31-35
Molnar, I. (1995) Opšte ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 94-98
Spasojević, B., Stanaćev, S., Starčević, L., Marinković, B. (1984) Posebno ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, I
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 11
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Potencijal manje rasprostranjenih vrsta jednogodišnjih mahunarki za prinos zrna - Bob (Vicia faba l)
Mihailović Vojislav, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2004)
Prinos i komponente prinosa krme genotipova jare grahorice, vicia sativa L
Mihailović Vojislav M., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Turnus kao osnova zalivnog režima paprike
Bošnjak Đuro, i dr.

prikaži sve [108]