Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 27, br. 1-2, str. 19-25
Primena konzervacijske obrade zemljišta u postrnoj proizvodnji kukuruza i soje
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: Zaštitna obrada; direktna setva; kukuruz; soja; postrna setva; potrošnja snage; ukupna potrošnja energija
Sažetak
Prilagođavanje i unapređenje različitih sistema zemljoradnje u pravcu održivosti poljoprivredne proizvodnje ima ogroman socijalni, ekonomski i ekološki značaj. Osnova održivosti jeste produktivnost sistema izražena kao odnos inputa i autputa, najčešće u energetskom pogledu. Cilj ovog rada je zbog toga bio poređenje ispitivanih konzervacijskih sistema i konvencionalnog sistema obrade zemljišta sa energetskog i proizvodnog aspekta. Odgovarajuća merenja u poljskim uslovima, izvedena tokom leta 1997 godine na ritskoj crnici u sistemima konvencionalne obrade (CT-plitko oranje ili tanjiranje + predsetvena obrada zemljišta), zaštitne obrade (MT- obrada malč gruberom + malč setvospremačem) i direktne setve (NT - usejavanjem u strnište pokriveno celokupnom masom žetvenih ostataka korišćenjem John Deer-ove sejalice za direktnu setvu Max emerge 2) uključila su utvrđivanje brzine kretanja agregata, specifičnog otpora zemljišta, otpora po ulagaču, učinka, potrošnje snage i klizanja. U analizama su korišteni višegodišnji podaci o visini prinosa kukuruza i soje u postrnoj setvi iz poljskih eksperimenata izvedenih na oglednom polju Instituta za kukuruz u Zemun polju i sa gazdinstva Omoljica kod Pančeva. Vrednosti analiziranih parametara su varirale u različitim sistemima obrade pri povećanju brzine kretanja agregata (8-12 km h-1). Setva na klasičnom sistemu obrade zemljišta izvedena je pri otporu od 10,79-13,24 kN, odnosno 2,69-3,31 kN po ulagaču, uz angažovanu snagu traktora od 23,95 - 44,13 kW i učinkom 1,04-1,56 ha h-1. Na varijanti sa zaštitnom obradom zemljišta otpor raste sa povećanjem brzine agregata 10,30 na 13,20 kN, odnosno 2,7-3,3 kN po ulagaču, dok je angažovana snaga 22,8- 44,00 kW. U istom intervalu radne brzine konstatovan je porast specifičnog otpora pri direktnoj setvi od 12,5-14,22 kN, odnosno 3,12-3,55 kN po ulagaču, dok je angažovana snaga (27,7-47,4 kW) značajno prevazilazila vrednosti na CT i MT varijantama. Obzirom na ukupne zahteve u dopunskoj energiji (obrada zemljišta, azotna hraniva, herbicidi i navodnjavanje) i na bazi analiziranih odnosa energetskih inputa i autputa, sistem direktne setve se može definisati kao low-input tehnologija gajenja postrnih useva, koja osim visoke produktivnosti obezbeđuje i stabilnost poljoprivredne proizvodnje.
Reference
Đević, M. (1992) Primena kombinovanih agregata u obradi zemljišta i setvi. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Han, M.J., Goodnjin, R.J. (1989) Disc configuration and performance. u: Land and water use
Hoki, M. (1989) Performance characteristics of PTO powered disk tiller: Land and woter use
le Pori, W., i dr. (1986) Evolution of cable towing system for field machinery. Transaction of ASAE, 29/2
Momirović, N., Đević, M., Dumanović, Z. (1995) Konzervacijska obrada zemljišta u konceptu održive poljoprivrede. u: Naučno-stručni skup, Dan poljoprivredne tehnike '95, Beograd: Poljoprivredni fakultet
Taylor, J.M. (1983) Benefits of permanent traffic lines in a controlled traffic crop production system. Soil and tillage research, 3
Tebruge, W. (1988) Bodenbaerbeitungsysteme in mehrjahrigen vergleich. Landtechnik, 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2008)
Optimalizacija traktorsko-mašinskih sistema za obradu zemljišta
Mileusnić Zoran, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2007)
Optimizacija traktorsko mašinskih agregata za različite tehnologije obrade zemljišta
Mileusnić Zoran I., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2008)
Analiza modulskih sistema za obradu zemljišta
Veljić Milan, i dr.

prikaži sve [6]