Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 213  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 52, br. 2, str. 401-415
Opšta shvatanja o građanskom društvu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Nastavno odeljenje, Novi Pazar, Srbija

e-adresailjaz.osmanlic@hotmail.com
Sažetak
Prvu ideju o građanskom društvu susrećemo u Antičkoj Grčkoj kod Aristotela. On je određivao državu kao zajednicu građana dobrovoljno ujedinjenih zarad srećnog života. Prva tumačenja o dualizmu političke zajednice i društva susrećemo kod ranohrišćanskih učenjaka Sv. Avgustina i Tome Akvinskog. Prve koncepte građanskog društva susrećemo u Hobsovom učenju iznetom u delu Levijatan. On polazi od tzv. prirodnog stanja, koje karakteriše rat "svih protiv sviju". Drugi koncept građanskog društva iznosi Džon Lok. Za razliku od Hobsa, Lok prirodno stanje određuje kao stanje mira, dobre volje, uzajamne pomoći i održavanja. Ranoliberalne teorije o građanskom društvu zasnivaju svoje učenje na ograničavanju moći države, tj. zasnivaju se na tome da građansko društvo ima sposobnost vođenja sopstvenih poslova, što ograničava prostor za mešanje države. Hegelovo shvatanje građanskog društva određuje se na osnovu položaja građanina prema državi. Građani su privatne osobe koje imaju vlastite interese za posebne svrhe, ali svoj puni subjektivitet, odnosno punu svrhu postižu jedino međusobnim povezivanjem. Neoliberalne teorije građanskog društva javljaju se početkom HH veka. Povod intenziviranja rasprava o odnosu društva i države, sredinom HH veka, jeste opasnost koja je građanskom društvu zapretila od prekomernih političkih intervencija države. Prethodnici koji su ukazivali na tu opasnost su Džon Stjuart Mil, Aleksis Tokvil i Robert Nozik.
Reference
Balandije, Ž. (1997) Politička antropologija. Beograd: XX vek
Džon, R. (1988) Teorija pravde. Podgorica: CID
Gidens, E. (1996) Dirkem. Beograd: XX vek
Hajek, F. (1997) Put u ropstvo. Novi Sad: Global Book
Hegel, G.V. (1974) Sabrana dela. Beograd: BIGZ
Kangrga, M. (1987) Hegelov filozofski sistem. Zagreb: Naprijed
Lok, Dž. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost
Marković, Ž.D. (2010) Perspektive demokratizacije otuđene političke vlasti. Politička revija, 1/2010, 131-146
Mil, D.S. (1978) O slobodi. Naše teme, 3: 78
Milosavljević, M. (1996) Socijalni rad između tradicionalnog i modernog. Beograd: Draganić
Nedović, S. (1995) Država blagostanja. Beograd: Draganić
Pavlović, V. (1995) Potisnuto civilno društvo. Beograd: Eko centar
Pavlović, V. (2009) Civilno društvo i demokratija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Podunavac, M. (1995) Politički sistem. Beograd: FPN
Prokopijević, M. (2000) Konstitucionalna ekonomija. Niš: NIP
Šefer, B. (1994) Socijalna politika i socijalna strategija. Beograd: BIGZ
Tokvil, A. (1990) Demokratija u Americi. Podgorica: CID
Veber, M. (2013) Protestantska etika i duh kapitalizma. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrffp52-37607
primljen: 28.04.2022.
prihvaćen: 30.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka