Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 6 od 213  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 4, str. 1119-1134
Holističko učenje i holistička teorija prava
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresadraganm@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Holizam; Holističke teorije prava; Država; Pravo
Sažetak
Holistička učenja postoje od pamtiveka, ali bez holističkih pravnih teorija. Holistička ideja je neuporedivo starija od svog modernog porekla i disciplinarne interpretacije, jer su ljudi svet oduvek smatrali celinom koju su sa manje ili više uspeha objašnjavali. Za savremeni razvoj teorije prava karakteristično je pojačano interesovanje pravnih filozofa i naučnika za holističko učenje. To nije slučajno, jer kod svih naučnika samo u naizgled različitim disciplinama sve više preovladava uverenje o postojanju složene mreže prožetosti i međuzavisnosti između najrazličitijih pojava. To važi i za pravnu filozofiju i nauku. Zahvaljujući novim naučnim otkrićima sve više jača uverenje o postojanju složene mreže prožetosti i međuzavisnosti između sveta, društva, države i prava. Uprkos rečenom, sva holistički nadahnuta pravna učenja sadrže jedan suštinski nedostatak: utvrđivanje postojećih i mogućih holističkih veza između prirode, društva države i prava, suštinski je statičko i odnosi se samo na stvarne države i prava. Te veze se aktiviraju tek kada se sastave pravni modeli koji se ispituju računarskom simulacijom. Tada holizam oživljava u virtuelnom svetu. To znači da se uporedo sa stvarnim svetom po prvi put uspostavlja novi, alternativni put ili pristup virtuelnom svetu kao obliku mogućeg ljudskog istraživanja ili postojanja. Sve teorije, dakle i teorije prava, do sada su se bavile stvarnim svetom. Možda je vreme da počnu da se bave istraživanjem novog vitruelnog sveta i njegovim odnosom sa stvarnim svetom. Deo oba ta sveta sigurno jesu država i pravo, kojima se naročito bavi holistička teorija prava.
Reference
*** (1965) Filozofijski rječnik. Zagreb
Barou, D., Tipler, F. (1991) Antropološki kosmološki princip. Kulture Istoka, Beograd, 27(8): 4-5
Binder, J. (1931) Einführung in Hegel's Rechtsphilosophie
Croce, B. (1932) Filosofia della pratica-economica
DreischHans Kant und das Ganze. Kantstudien, Bd. 29
Driesch, H. (1921) Das Ganze und die Summe. Leipzig
Duguit, L. (1901) Ľ Etat, le droit objectif et la loi positive. Paris
Emge, C. (1926) Über das Grund dogmades rechtsphilosophischen Relativismus
Gardašević, B. (1958) Značaj Svetosavske krmčije za naše crkveno i državno zakonodavstvo. Bogoslovlje, Beograd, 1(2(17))
Geršić, G. (1902) Enciklopedija prava. Beograd
Gierke, O. (1895) Deutsches Privatrecht. Berlin
Hegel, G.V.F. (1981) Pravni i politički spisi. Beograd
Jovanović, S. (1922) O državi - osnovi jedne pravne teorije. Beograd
Kapra, F. (1989) Tao fizike - jedno istraživanje paralela između savremene fizike i istočnjačkog misticizma. Beograd: Opus
Lukić, R. (1992) Sistem filozofije prava. Beograd
Mitrović, D. (2000) Holistička paradigma prava. u: Put prava - holistička paradigma sveta i prava u svetlu teorije haosa i pravne teorije, Beograd
Mitrović, D. (2011) Još jednom u susret holističkom pravnom učenju profesora Gligorija Geršića. u: Gligorije Geršić, Enciklopedija prava, Beograd, predgovor knjizi
Mitrović, D. (2002) Holizam i savremena nauka. Ognjište, Donji Milanovac, 2(3)
Mitrović, D. (2004) Holizam i pravo. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, br. 3-4
Mitrović, D. (2009) Holistički okviri nauke. u: Država, pravo, pravda, pravnici, Beograd
Mitrović, D. (2012) Virtual Reality and Virtual Subjects of Law. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, London, 3(1)
Mitrović, D. (2010) Holizam i teorija države i prava. u: Teorija države i prava, Beograd
Po, A.E. (1984) Arabeske i groteske. Beograd
Roubier, P. (1946) Theorie generale du droit histoire desdoctrines juridiques et philosophies des valeurs sociales. Paris
Schäffle, K. (1889) Die Grundlagen der Wissenschaft
Simmel, G. (1922) Zür Philosophie der Kunst. Postdam
Solovjev, A. (1937) Bogišićeva univerzitetska predavanja. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 52/1937
Spencer, H. (1891) Justice
Tasić, Đ. (1992) Rasprave iz filozofije i teorije prava. Beograd, Prevod sa stranih jezika
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, 1
Vilej, M. (1978) Funkcija i metod filozofije prava. u: O filozofiji prava, zbornik radova, Beograd: SANU
von Beyme, K. (1976) Suvremene političke teorije. Zagreb
Vračar, S. (1979) Teze o pravnom sistemu Jugoslavije. u: Zbornik radova O pravnom sistemu SFRJ, Beograd
Vračar, S. (1965) Socijalna sadržina funkcije državnopravnog poretka. Beograd
Vračar, S. (2005) Strukturalnost filozofije prava. Novi Sad
Vučić, R. (1958) O pojmu celine. Bogoslovlje, Beograd, 1(2(17))
Vukadinović, G., Mitrović, D. (2020) Uvod u teoriju i filozofiju prava. Beograd
Živanović, T. (1959) Sistem sintetičke filozofije prava. Beograd, 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-36086
primljen: 26.01.2022.
prihvaćen: 23.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 16.09.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka