Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 213  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 1, str. 11-23
Bezbjednosni sektor i/ili rad policije u zajednici
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresadragomir.jovicic@fbn.unibl.org
Ključne reči: država; policija; bezbjednosni sektor; pozornički rejon; zajednica; građani
Sažetak
Veoma je važno na koji način državni organi vrše svoju djelatnost. To se posebno odnosi na policiju imajući u vidu prirodu poslova koje policija vrši. Sasvim je sigurno da policija ne može ostvariti svoju funkciju ukoliko nema adekvatnu komunikaciju i saradnju sa građanima. Od kvalitetne saradnje sa građanima u najvećoj mjeri zavisi kakve će rezultate u radu imati policija. Pored rada na bezbjednosnom sektoru koji je na našem prostoru u primjeni već 50 godina, pojavile su se i ideje za uvođenje novog koncepta koji bi iz saradnje sa građanima prešao u neku vrstu partnerskog odnosa, a što bi značilo da građani zajedno sa policijom određuju prioritete i način vršenja policijskih poslova te da i građani budu odgovorni za stanje bezbjednosti. Naravno da ovaj novi koncept nije mogao da zaživi u našem pravnom sistemu.
Reference
Cajner-Mraović, I., Faber, V., Volarević, G. (2003) Strategija delovanja policije u zajednici. Zagreb: MUP Republike Hrvatske-Policijska akademija
Champion, D., Rush, G. (2003) Policing in the Community. Sarajevo: Office of Public Affairs Embassy of the United States of America
Jovičić, D. (2018) Uvod u pravo. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Jovičić, D., Šetka, G. (2018) Organizacija i nadležnost policije. Banja Luka: Grafomark
Kešetović, Ž. (2000) Odnosi policije sa javnošću. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Krstić, O. (2007) Prevencija kriminaliteta. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Lukežić, A., Kalanj, M. (1972) Kriminalistička obrada krivičnih djela krađa. Beograd: Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove
Miletić, S. (2003) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Mršić, Ž. (2016) Nadzor nad radom policije. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske-Policijska akademija
Ninčić, Ž. (2019) Kriminalistička kontrola u funkciji suprotstavljanja kriminalitetu. Bezbednost, Beograd, vol. 61, br. 2, str. 111-133
Ninčić, Ž. (2019) Prikrivene operacije u funkciji suzbijanja organizovanog kriminala. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 82-96
Pena, U. (2006) Rad policije u zajednici i njegova implementacija sa posebnim osvrtom na BiH. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Pilipović, V., Jovičić, D. (2017) Javna bezbednost. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Pušeljić, M., Jelinski, M. (2007) Policijski sustavi - realizacija policijske funkcije kroz ustroj. Policijska sigurnost, (1-2): 1-19
Simonović, B. (2006) Rad policije u zajednici. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Šetka, G. (2016) Uticaj organizacije policijskih struktura u Bosni i Hercegovini na stanje bezbjednosti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Talijan, M., Aranđelović, D., Velimirović, D. (2001) Organizacija i poslovi uniformisanih pripadnika policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Tulezi, J. (2000) Policija i javnost. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova-Policijska akademija
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2001011J
primljen: 26.10.2020.
prihvaćen: 28.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka