Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 38, br. 1-2, str. 85-99
Uticaj modela privatizacije na društvo u tranziciji
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
Sažetak
Cilj rada je da objasni uticaj privatizacije na tranziciju u Srbiji. Pokazaće se, istovremeno, da je izostanak rezultata razvoja malih i srednjih preduzeća, uticao da se, kod nas, rezultati na području privatizacije neprestano ističu u prvi plan. Posebno će biti razmotren uticaj privatizacije na performanse preduzeća. Poređenjem procesa privatizacije preduzeća državnog sektora u zemljama razvijene tržišne privrede, sa privatizacijom u bivšim socijalističkim zemljama, ukazaće se na specifičnost procesa u bivšim socijalističkim privredama. Ta specifičnost se ogleda pre svega u ogromnoj ponudi kapitala koji se, u procesu privatizacije, nudi na prodaju u relativno kratkom roku. Niska prodajna cena takvog kapitala javlja se kao neizbežna pojava, čije su posledice značajne i interesantne za analizu. U radu će biti razmotrene i dodatne specifičnosti privatizacije u privredama bivše SFRJ, vezane za postojanje društvene, a ne samo državne i privatne svojine. Ukazaće se i na paradoks uvećavanja državne svojine u procesu privatizacije kod nas. Kritički će biti analizirani problemi koji su se javljali u dosadašnjem procesu privatizacije u Srbiji. U završnom delu rada biće prikazani i kritički razmotreni rezultati privatizacije, a ukazaće se i na moguće modifikacije modela (i zakona) u nastupajućem periodu.
Reference
Bariko, A. (2002) NEXT - mala knjiga o globalizaciji i svetu budućnosti. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
European Bank for Reconstruction & Development (2003) Transition Report. London
Nikolovska, N., Sundać, D. (2001) Scenarij za ekonomski slom zemalja u tranziciji. Rijeka: International Business Consulting Center
Stiglic, D.E. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
UN Development Programme (1995-2002) Human Development Report. Oxford, itd: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0402085C
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka