Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 44, br. 2-3, str. 154-164
O državnoj imovini i državnoj svojini u pravu SRJ - neka zapažanja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: državna imovina; državna svojina; javno dobro; javna stvar
Sažetak
Potpisnik nailazećih redova je nastojao da teorijski sagleda strukturu državne imovine, posebno imovine Savezne Republike Jugoslavije prema ovdašnjem postojećem pravu. Analizirao je ustavni obim državne svojine i (ne)usklađenost Federalnog sistema sa Republičkim (Srbija) podsistemom, u tome pogledu. Pružio je i osnovna obaveštenja o definisanju javnog dobra u sadašnjoj francuskoj doktrini, kao i o elementima pojma javne stvari u današnjem nemačkom pravu.
Reference
*** (1992-1993) Zakon o univerzitetu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54/92 i br. 39/93, čl. 9, čl. 9/1, čl. 9/2, čl. 9/3, čl. 9/4, čl. 9/5
*** (1995) Zakon o građevinskom zemljištu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44, čl. 4/3, čl. 7, čl. 7/1, čl. 7/2
Berthelemy, H. (1908) Traité élémentaire de droit administratif. Paris
Cornu, G. (1990) Vocabulaire juridique. Paris: PUF
Dupius, O., Guedon, M.J. (1988) Institutions admimstratives. u: Droit administratif, Paris, str. 301-305, nar. 302
Faber, H. (1992) Verwaltungsrecht. Tubingen
Forsthoff, E. (1969) Traité de droit administratif allemand. Bruxelles
Jelić, R.R. (1995) Društvena i državna svojina. Beograd: Nomos
Kohler, G. (1991) Juristisches Wörterbuch. Munchen
Kostić, L.M. (1936) Upravna delatnost. u: Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije II, Beograd, str. 321-350
Salzwendel, J. (1988) u: Erichsen Marten [ur.] Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin-New York, str. 479 i sl
Stjepanović, N. (1948) Administrativno pravo FNRJ. Beograd, I-III
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka