Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 1-2, str. 63-77
Nova industrijska politika - slalom između Scile tržišta Haribde državne intervencije
Univerzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd, Srbija
Sažetak
Posle tri decenije izgnanstva industrijska politika (IP) ponovo je deo legitimnih politika koje stoje na raspolaganju razvijenim i novim tržišnim privredama. Teorijsko opravdanje za IP intervencije ostaje validno u prisustvu stalnih tržišnih nesavršenosti koje se pojačavaju rastom međunarodne trgovine i sve jačih (ekonomskih i finansijskih) veza u globalnoj svetskoj privredi. Ali opasnosti grešaka državne intervencije ostaju prisutne, bilo da je reč o pogrešnim ili prejakim merama, ili o odsustvu neophodnih mera da se preduprede ili koriguju greške tržišta. Na nivou praktične politike, pitanje nije 'zašto' je potrebna IP, i da li bi država trebalo da se angažuje u vođenju IP, već 'kako' da se pripreme i sprovedu mere IP da bi se izbegle greške iz prošlosti, podržao privredni razvoj i dostigla željena promena ekonomske strukture. Nedavne debate (Lin-Chang, Rodrik-Lerner) i detaljni pregled literature (Harrison) potvrđuju potrebu za vođenjem IP, ali preporučuju da mere IP budu usaglašene sa pravilima komparativnih prednosti (Lin), pomerene sa tzv. Tvrdih mera (carine, subvencije) na mekane IP mere usmerene na porast produktivnosti(Harrison), i predlažu da se izbegava rizik loše koncipiranih IP mera putem zajedničkog delovanja države i privatnog sektora u 'otkrivanju' optimalnih IP parametara koji ex ante nisu poznati (Rodrik). Postojeći aranžmani u okviru STO i bilateralni dogovori mogu ozbiljno da ograničavaju raspoloživi prostor za definisanje i sprovođenje legitimne industrijske politike.
Reference
*** (2010) The global revival of industrial policy: Picking winners, saving losers. Economist, August 5, 2010
*** (2010) An integrated industrial policy for globalization era: Putting competitiveness and sustainability at centre stage. Brussels: European Commission
Aghion, P., Boulanger, J., Cohen, E. (2011) Rethinking industrial policy. Bruegel Policy Brief, ISSUE 04
Aghion, P. (2009) Some thoughts on industrial policy and growth. Paris, OFCE Working Paper 2009-09 (April)
Aiginger, K., Sieber, S. (2006) The Matrix Approach to Industrial Policy. International Review of Applied Economics, 20(5): 573-601
Baldwin, R.E. (1969) The Case against Infant-Industry Tariff Protection. Journal of Political Economy, 77(3): 295
Chang, H.J. (2002) Kicking away the ladder?: Policies and institutions for economic development in historical perspective. London: Anthem Press
Chang, H.J. (2009) Industrial policy: Can we go beyond an unproductive confrontation?. u: World Bank ABCDE conference, Seoul, 22-24 June
Chang, H. (2003) Kicking Away the Ladder: Infant Industry Promotion in Historical Perspective. Oxford Development Studies, 31(1): 21-32
Chenery, H.B. (1960) Patterns of industrial growth. American Economic Review, 50 (4): 624-54
Devarajan, S., Uy, M. (2009) Is it worthwhile to support industrial policy?. u: DIE Workshop on Industrial Policy in Developing Countries, 18-19 November, Bonn
Harrison, A.E., Rodriguez-Clare, A. (2009) Trade, foreign investment, and industrial policy for developing. NBER Working Paper, Cambridge, 15261, August
Hausmann, R., Hwang, J., Rodrik, D. (2007) What you export matters. Journal of Economic Growth, 12(1): 1-25
Krueger, A.O. (1974) The political economy of the rent-seeking society. American Economic Review, 68 (2): 270-4
Krueger, A.O. (1990) Government failures in development. Journal of Economic Perspectives, 4(3), str. 9-23
Lall, S. (2004) Selective industrial and trade policies in developing countries: Theoretical and empirical issues. u: Soludo C., O.Ogbu, H.J.Chang [ur.] The Politics of Trade and Industrial Policy in Africa: Forced Consensus?, Lawrenceville: Africa World Press
Lin, J. (2009) Learning from the Past to Reinvent the Future. u: World Bank ABCDE Conference on Development Economics, 16 June, Seoul
Lin, J., Chang, H. (2009) Should Industrial Policy in Developing Countries Conform to Comparative Advantage or Defy it? A Debate Between Justin Lin and Ha-Joon Chang. Development Policy Review, 27(5): 483-502
Naudé, W.A. (2010) Industrial policy: Old and new issues. WIDER Working Paper, Helsinki, 106, UNU-WIDER
Naudé, W.A. (2010) New challenges for industrial policy. WIDER Working Paper, Helsinki, 107, UNU-WIDER
Pack, H., Saggi, K. (2006) Is there a Case for Industrial Policy?, A Critical Survey. World Bank Research Observer, 1-31
Prebisch, R. (1959) Commercial Policy in Underdeveloped Countries. American Economic Review, 49 (2): 251-273
Robinson, J.A. (2009) Industrial Policy and Development: A Political Economy Perspective. u: World Bank ABCDE Conference, 22-24 June, Seoul
Rodrik, D. (2004) Industrial policy for the twenty-first century. London: Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 4767
Rodrik, D. (2008) Normalizing industrial policy. Commission for Growth and Development, Working Paper br. 3
Rodrik, D. (2008) Industrial policy: Dont ask why, ask how. Middle East Development Journal, 2008.p. 1-29
Rodrik, D. (2006) Doomed to choose: Industrial policy as predicament. Harvard University
Rosenstein-Rodan, P. (1943) Problems of industrialization in eastern and south-eastern Europe. Economic Journal, 53, str. 202-211
ul-Haque I. (2007) Rethinking Industrial Policy. Geneva: UNCTAD, UNCTAD Discussion Paper 183
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekopre1202063V
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka