Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 2, str. 69-82
Uticaj konzervacijske obrade zemljišta na prinos suncokreta i merkantilnog kukuruza
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija
Ključne reči: konzervacijski sistem obrade; prinos; zemljište teškog mehaničkog sastava; drenažni plug; vibracioni razrivač; padavine; vlažnost zemljišta
Sažetak
U radu je analiziran uticaj dva sistema obrade zemljišta: konvencionalnog i konzervacijskog na promenu prinosa suncokreta i merkantilnog kukuruza. Ogledi su izvedeni na proizvodnim površinama Instituta za kukuruz 'Zemun Polje'. Konvencionalni sistem obrade dao je zadovoljavajuće prinose kod obe kulture. Ovaj način obrade zemljišta je prihvatljiv u proizvodnoj godini sa umerenim padavinama tokom vegetacionog perioda. Prinosi u godinama sa neravnomernim rasporedom padavina su značajno manji, dok u ekstremnim godinama često izostaju. Konzervacijskim sistemom obrade postižu se veći prinosi u poređenju sa konvencionalnim sistemom, čak i u godinama kada je količina padavina tokom vegetacionog perioda umerena (prinos je veći u odnosu na konvencionalni sistem obrade za: suncokret 8.6%, merkantilni kukuruz 9.9%). Ova istraživanja je potrebno nastaviti zbog sagledavanja efekata primene sistema konzervacijske obrade zemljišta i na druge gajene kulture, kao i radi sagledavanja efekata produženog dejstva primene ovog sistema obrade (u drugoj i trećoj proizvodnoj godini).
Reference
Antončić, I. (1990) Mehanizacija dubinskih agromelioracionih zahvata. str. 280-287
Ercegović, Đ., Raičević, D., Vukić, Đ., Oljača, M.V., Radojević, R., Pajić, M., Gligorević, K. (2008) Tehničko-tehnološki aspekti primene mašina i oruđa za uređenje zemljišta po površini i dubini. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 13-26
Kovačević, D., Oljača, S., Dolijanović, Ž., Oljača, M. (2008) Uticaj savremenih sistema obrade zemljišta na prinos važnijih ratarskih useva. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 73-80
Molnar, I., Džilitov, S., Vučković, R. (1979) Uticaj meliorativne obrade na promene nekih fizičkih osobina beskarbonantne ritske crnice. Zemljište i biljka, vol. 28, br. 3, str. 177-190
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2006) Uticaj jesenje obrade na sabijanje teških zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 63-71
Raičević, D., Radojević, R., Oljača, M., Ružičić, L. (1995) Uticaj nekih faktora na potrošnju goriva pri izvođenju melioracionih radova. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 21, br. 4, 195-200
Raičević, D., Ercegović, Đ., Marković, D., Oljača, M. (1997) Primena oruđa i mašina sa vibracionim radnim telima u obradi zemljišta, efekti i posledice. Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, 127-135
Raičević, D., Radojević, R., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2005) Razvoj poljoprivredne tehnike za primenu novih tehnologija u procesima eksploatacije teških zemljišta, efekti i posledice. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 1-8
Raičević, D.M., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2003) Primena mašina i agregata u obradi zemljišta podrivanjem i rastresanjem - efekti i posledice. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 89-94
Savić, M., Malinović, N., Nikolić, R., i dr. (1983) Podrivači i podrivanje zemljišta. Novi Sad: Institut za poljoprivrednu tehniku
Spoor, G., Godwin, R. (1978) An experimental investigation into the deep loosening of soil by rigid tines. Michigen, USA: Transactions of the ASAE
Vasić, G., i dr. (1991) Pedološka studija zemljišta Instituta za kukuruz O.D. Krnješevci. Beograd, Sveska II, str. 1-135
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka