Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 40, br. 1, str. 19-26
Uticaj kalibracije atomizera savremene koncepcije na kvalitet aplikacije
aUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cUniverzitet u Podgorici, Biotehnički fakultet Podgorica, Crna Gora

e-adresazoranmali@yahoo.com
Sažetak
U radu su prikazani rezultati eksploatacionih ispitivanja novog, savremenog i visokopreciznog vučenog atomizera u poljskim uslovima pri tretiranju mladog zasada jabuke. Ispitivanja imaju zadatak utvrditi optimalni režim rada koji omogućava smanjenje drifta, kako vazdušnog tako i zemljišnog, a smim tim minimizirati gubitak zaštitnog sredstva van tretirane zone. Cilj istraživanja je povećati efikasnost kroz povećanje distribucione efikasnosti i preciznosti samog uređaja. Pri istraživanju je evidentirana norma tretiranja od 520 l/ha, dok je prosječna pokrivenost krune iznosila 35,29 %. Pri toj normi evidentirani su gubici radne tečnosti od 17,21 % u obliku vazdušnog drifta i 34,98 % u obliku zemljišnog drifta. Nakon kalibracije, baždarenja i podešavanja atomizera ostvarena je prosječna pokrivenost krune od 38,05 % uz normu tretiranja od 290 l/ha. Pri umanjenoj normi gubici u obliku zemljišnog drifta je znatno smanjen. Rezultati ispitivanja pokazuju da i pored primjene savremenih i skupih koncepcija atomizera usljed loše podešenosti istih, dolazi do izraženih gubitaka u obliku drifta. Navedene probleme je moguće smanjiti na minimum uz adekvatno podešavanje kroz kalibraciju i baždarenje samog uređaja.
Reference
*** Agrotop spray technology: Spray nozzles and accessories for crop protection. Product Catalogue 105 E
Banaj, Đ., Tadić, V., Željka, B., Lukač, P. (2010) Unapređenje tehnike aplikacije pesticida. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Poljoprivredni fakultet u Oijeku
Brčić, J., i saradnici (1995.) Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu. Zagreb: Raspršivanje, 156-166
Bugarin, R., Sedlar, A., Đukić, N. (2009) Gubici usled drifta pri orošavanju višegodišnjih zasada i mere za smanjenje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 118-126
Bugarin, R., Sedlar, A., Jovanović, B. (2010) Gubici usled drifta pri mehanizovanoj zaštiti kajsije. Biljni lekar, vol. 38, br. 4-5, str. 398-406
Kaul, P., Gebauer, S., Rietz, S., Henningt, H. (2002) Pflanzenschutzmittel - Verteilungsvorgange beim Spruhen im Obstbau. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd, 54(5): 110-117
Maličević, Z., Railić, B., Mitrić, S., Babić, M., Marčeta, I. (2010) Mjere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primjene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Agroznanje, Banja Luka, vol. 11, br. 4. 135-140
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Ekološki prihvatljive mašine za aplikaciju pesticida u voćnjacima i vinogradima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 16-25
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2008) Savremena tehnička rešenja i mere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 117-128
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1401019M
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka