Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 5, str. 534-542
Iskustva u testiranju vučenih prskalica i orošivača
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrajko@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
U radu su prikazani rezultati testiranja novijih prskalica i orošivača u našim uslovima, savremenom opremom za testiranje i inspekciju, u skladu sa evropskim normativom 13790. Cilj testiranja je bio da se mašine provere i pripreme za kvalitetnu hemijsku zaštitu biljaka u narednoj vegetaciji. Pravilnom primenom ispravnih i testiranih prskalica i orošivača, u povoljnim vremenskim uslovima, povećava se efekat zaštitne mere, a smanjuju gubici pesticida usled drifta i zagađenje zemljišta, površinskih i podzemnih voda. Stoga se kvalitetne prskalice i orošivači, sem zaštite useva i zasada od bolesti, štetočina i korova, mogu posmatrati i kao mašine za zaštitu zemljišta od nekontrolisanog i prevelikog zagađenja.
Reference
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2008) Činioci efikasne aplikacije u zaštiti višegodišnjih zasada orošivačima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 237-244
Bugarin, R., Sedlar, A., Đukić, N. (2009) Gubici usled drifta pri orošavanju višegodišnjih zasada i mere za smanjenje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 118-126
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2010) Uticaj tehnike za aplikaciju pesticida na zagađenje zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 107-116
Lerch, M. (1986) Orchard spraying, Ciba Geigy Limited, Basle agricultural division application advisory service. u: International training course in ground and aerial application for plant protection and biotechnical products les barges (Vouvry) Switzerland, Volume 1
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2009) Inspekcija prskalica i orošivača u cilju implementacije Globalgap standarda. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 64-72
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka