Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, br. 132, str. 125-141
Radio Republike Srpske, društvena uloga - trendovi, dileme, izazovi
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Program javne radio-stanice trebalo bi da odgovara najširim potrebama društva, odnosno njegovih slušalaca. Struktura programa trebalo bi da, programskim sadržajima, zadovoljava zahtjeve najvećeg broja društvenih grupa i pojedinaca. Značajna društvena uloga trendova, dilema i izazova javnog servisa neosporna je, ali različiti segmenti programa nisu najčešće dovoljno zastupljeni u ponuđenoj shemi. Uticaj sadržaja prenesenog govornim putem često je snažniji nego uticaj sadržaja prenesenog pisanim putem. Na budućnost javnog servisa uticaj ima i tehnologija i 'društvo', odnosno slušaoci, koji na prijemniku traže određeni programski sadržaj. Ključne prednosti elektronskih medija, u odnosu na štampane, obično se odnose na informativne programe koji su brži, dostupniji u svako doba, na svakom mjestu. U tom smislu radio nema premca, posebno kada je u stanju da, osim činjenica, ponudi i ostvari utisak prisustva ili učešća u događaju (živi prenosi). U programima bi trebalo da se sve više prepliću dokumentarni, informativni, obrazovno vaspitni, dramsko-umjetnički, muzički i zabavni elementi. Zato javni RTV servis treba da bude servis koji zadovoljava komunikacione potrebe svih građana i koji je istovremeno pod njihovom kontrolom.
Reference
Bal, F. (1997) Moć medija. Beograd: Klio
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija. Beograd: Clio
Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo - rasprava o televizijskom novinarstvu. Beograd: Clio
Čupić, Č.Đ. (2001) Politika i zlo. Beograd: Čigoja štampa
Kečo-Isaković, E. (2006) Izazovi mas-medija. Sarajevo: 'Šahinpašić'
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1132125C
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2011.