Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 45, br. 4, str. 70-93
Uticaj stranih direktnih investicija na privredni i društveni razvoj Srbije
Institut za poslovna istraživanja - MBA

e-adresaradovan.kastratovic@institutmba.co.rs
Sažetak
Strane direktne investicije poslednjih decenija dobijaju sve više na značaju u svetu.U ovom radu se istražuju faktori koji utiču na privlačenje stranih direktnih investicija i uticaj stranih direktnih investicija na privredni i društveni razvoj i međunarodnu integraciju Republike Srbije. Analizirani su tokovi, struktura i efekti stranih direktnih investicija uz korišćenje sekundarnih izvora podataka i primenu većeg broja metoda: istorijskog, deskriptivnog, matematičko-statističkih i komparativnog.
Reference
Kovačević, R. (2012) Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom. Beograd: Ekonomski fakultet
Kovačević, R. (2012) Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Kozomara, J., Stojadinović-Jovanović, S. (2013) Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Kozomara, J., Stojadinović-Jovanović, S. (2011) Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Moosa, I.A. (2002) Foreign direct investment: Theory, evidence and practice. New York: Palgrave Macmilan
Obradović, Z. (2013) Uticaj vlasništva na kvalitet korporativnog upravljanja u Srbiji. Beograd: Univerzitet Singidunum
OECD (2008) Benchmark definition of foreign direct investment. Fourth Edition
UNCTAD FDI/MINE baza podataka. Adresa: unctadstat.unctad.org Datum pristupa: 13.06.2016
World Bank Statistika Svetske banke. Adresa: data.worldbank.org. Datum pristupa 30.01.2016
World Trade Organization Statistika međunarodne trgovine. Adresa: stat.wto.org. Datum pristupa: 13.06.2016
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1604070K
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.
Creative Commons License 4.0