Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 78  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 46, br. 4, str. 41-48
Uticaj solarnog sušenja na prosečni sastav dva varijeteta korena đumbira za blanširane I neblanštane tretmane
Michael Okpara University of Agriculture, Department of Agricultural and Bioresources Engineering, Umudike, Nigeria

e-adresaumunnamuofunanya25@gmail.com
Ključne reči: sušenje; đumbir; približan sastav; blanširan; neblanširan
Sažetak
Đumbir (Zingiber officinale Roscoe) sa dva varijeteta: UG I (Tafin-Giva, žuta sorta sa izrazitim korenom) i UG II (Yatsun-biri, crna ili tamna sorta sa malim kompaktnim korenom) je analiziran kako bi se utvrdio njihov neposredni sastav. Uticaj efekta sušenja kao tehnike prerade na koren đumbira ispitivani su obzirom na neposredni sastav proizvoda. Uzorci UG I i UG II su sakupljeni, sortirani (celi, oljušteni i neoljušten) i (isečen, oljušten i neoljušten) i podvrgnuti tretmanima neblanširani i blanširani (kuvanje na 50℃ na 3,6 i 9 min.) i osušeni u solarnoj sušari u periodu od mesec dana. Početni sadržaj vlage UG I i UG II iznosio je: 71,12%, odnosno 72,47%, a konačni sadržaj vlage smanjen je na 7,02% SUP i 5,52% SUP (blanširan do 9 min.) za UG I, dok je sadržaj UG II bio 4,82% SP (neblanširano) i 5,85% WUP (blanširano za 3 min.). Sadržaj ugljenih hidrata, 61,38% je zabeležen kao najniži nivo kod neblanširanog uzorka (ceo oljušten koren), a 68,37% ukazuje na vec'i sadržaj CHO u blanširanom uzorku na 50 ℃ za 9 minuta (isečeno, neoljušteno) za uzorke UG I. Slično opisanom, za UG II, prisustvo CHO je bilo nisko od 56,01% za neblanširani (celi, oljušten) i visoko od 76,32% za blanširan na 50℃ za 9 min. (celi, oljušten). Uočeno da je sadržaj pepela nizak pri 4,68% za kuvani uzorak 50℃ za 3 min. (isečen, neoljušten) i visok od 6,47% za neblanširan (ceo koren, oljušten) tretman za uzorke UG I, i 3,82% za blanširan 50℃ za 9 minuta (isečen, oljušten) sa vec'im sadržajem pepela od 7,69% tretmana neblanširan (neoljušten uzorak) za uzorke UG II. Utvrđivanje sastava UG I i UG II uzoraka za sirova vlakna primec'eno je na 4,64% za blanširane na 50℃ za 9 min. (celi neoljuštni uzorci) i 6,25% za neblanširane (cele oljušteni uzorci) tretmane, 3,72% blanširane na 50℃ za 9 min. (isečen, oljušten) i 8,89% na tretmanu nekivano (celo neljušteno). Određivanje sadržaja masti, na uzorcima UG I i UG II, primec'eno da je sadržaj masti manji kod 7,41% za blanširane uzorke na 50℃ u 9 min. (celi neoljšten) i 3,10% za blanširane 50℃ u 9 minuta (celi oljušteni uzorci), respektivno. Prisustvo vec'eg sadržaja masti primec'eno je za 9,00% za tretmane neblanširani (celi, oljušteni), odnosno 9,78% za tretmane neblanširani (celi, neoljšteni). Sadržaj sirovih proteina pokazuje da je njihovo prisustvo bilo vec'e od 9,79% za neblanširani (celi, oljušteni uzorak) UG I I za 11,75% za neblanširani (celi neoljušten) tretman UG II. Iako je bilo manje na 8,32% blanširan 50℃ za 9 min. (celi, neoljušten) UG I i 6,32% kuvani na 50 ℃ za 9 min. (isečen, oljušten) kod tretmana UG II. Sušenje na suncu je efikasno u dovoljnom uklanjanju vlage, a takođe i za poboljšanje nekih hranljivih sastojaka korena đumbira.
Reference
*** (2002) Official methods of analysis. Washington: Association of official Analytical Chemists, 17th ed
Ghosh, A.K., Banerjee, S., Mullick, H.I., Banerjee, J. (2011) Zingiber officinale: A natural gold. International Journal of Pharma and Bio sciences, 2(1)
Hoffman, T. (2007) Antimicrobial activity of some medicinal plants from India. Hawaii Medical Journal, 66: 326-327
Nwinuka, N.M., Ibeh, G.O., Ekeke, G.I. (2005) Proximate composition and levels of some toxicants in four commonly consumed spices. Journal of Appl. Sci.Environ. Mgt, 9(1): 150-155
Njoku, B.O., Mbanaso, E.N.A., Asumugha, G.N. (1995) Ginger production by convectional and tissue culture techniques. Owerri, Imo State: Dolf Madi Publishers
Okwuowulu, P.A., Ene, L.S. (1988) Exploited plants: The edible ginger (Zingiber officinale Rosc.). u: Proc. of the First National Ginger Workshop, Umudike, 68-76
Onu, O.O., Kayode, J.S. (2015) Performance evaluation of a motorized ginger juice expression machine. African Journal of Agricultural Research, 10(37): 3662-3670
Simonyan, K.J., Jegede, K.M., Lyocks, S.W. (2003) Development of a motorized ginger slicer. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 34(1): 37-41
Ugwoke, C.E., Nzekwe, U. (2010) Phytochemistry and proximate composition of ginger (Zingiber officinal). Journal of Pharmaceutical and Allied Sciences, 7(5): 1182-1187
Valenzuela, H. (2011) Farm and forestry production and marketing profile for ginger (Zingiber officinale). Holualoa: Permanent Agriculture Resources (PAR), http://agroforestry.net/scps
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh2104041M
primljen: 03.07.2021.
revidiran: 01.11.2021.
prihvaćen: 25.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka